OKTAY SİNANOĞLU

Oktay SİNANOĞLU, 25 Şubat 1935’te İtalya’nın Bari kentinde doğdu.Babası orada Türk Devleti’nin başkonsolosu olarak buraya gönderilmişti.
Bari’ye gönderilmesinin sebebi:Çünkü Bari’de Mussoli’nin “Bizim Radyo” diye bir radyosu var ve devamlı olarak Türkiye’ye Türkçe yayın yapıyor.Mussoli’nin niyeti Antalya civarını almakmış.Atatürk bunun farkında olduğu için mahsus Bari’ye göndermiş babası ne oluyor, ne bitiyor anlasın diye.
Bari’de başkonsoloslukta bir iş olmaz.Görevlerinden biri Mussoli’nin sistemini, faşizmin devlet sistemini incelemek ve Atatürk’e raporlar göndermek.Sonradan o raporlar “Faşizm ve Onun Devlet Sistemi” diye büyük bir kitap halinde çıktı.Dünyada faşizmi devlet sistemi olarak inceleyen, araştıran belki de belli başlı kitaplardan biri.
İngiliz kraliyet Donanması’nın “Kaptanlar El Kitabı ” beşinci sayfada diyor ki” Denize çıktıktan sonra tayfayla sorunlar varsa, bağırıp çağırıp düzeltmeye çalışma, ilk limanda indir” diyor.
Edward TELLER-Macar asıllı Fizikçi-Hidrojen bombasının babası “Bilim, yüzde bir ilham, yüzde doksan dokuz terlemektir”
BUDİZM
Üçbin sene evvel Hindistan’ın Kuzey doğusundaki küçük krallıklardan birinin sultanının oğlu, Şakyamuni  imiş.Şakyamuni , veliaht olmaya hazırlanırken halkın arasında tebdil-i kıyafet dolaşırmış.Halkın sefaleti , açlığı ona çok dokunmuşve babasına kral olmak istemiyorum demiş.Derviş gibi giyinip halkın arasında dolaşmış, düşünmüş, insanların dertlerini dinlemiş.Bir gün “Bodhi” ağacının altında tefekkür ederken ilham gelmiş ve insanların mutlu olması için vardığı sonuçları etrafına anlatmaya başlamış.Bunlar bir taraftan da yazılmış.Elli yıl böyle öğretilerde bulunmuş; bu öğretilerin her birine Sutra  deniyor.Şakyamuni  ilk “Buda” olmuş. “Buda” Uygur Türkleri’nin “Burhan” dediği kişi.Sanskritçe’de “aydınlanmış kişi”  demek; bizdeki “insan-ı kamil” veya “ermiş” gibi anlamı var. Aslında ne bir peygamber, ne de tanrılaştırılmış kişi.
Hindular, Hindistan’da Budizm’e karşı cephe alıyorlar.Hindu olan Kral Aşoka da, önce Budistlere hücum ediyor, ama sonra o felsefeyi öğrenince kendi de Burhani oluyor, tebasına çok iyilikler yapıyor.Yolcular rahat etsin diye yolların iki yanına ağaçların dikilmesini ilk Aşoka’nın yaptırdığı söylenir.Örnek bir Burhani oluyor Aşoka.
Ancak 500 yıl , Burhanilik, Hindistan’da yaşadıktan sonra, Hindular, Brahmanlar  orda Burhaniliği  yok ediyorlar.O ara Burhanilik , kuzeye, Türkistan’a geçmiş bulunuyor.Budizm yani. Burhaniliği, Uygurlar geliştiriyor, onlardan zamanla Çinliler’e geçiyor, sonra da Kore üzerinden Japonya’ya.
ABD, Türkiye’yi NATO’ya dahil edince , 1950’lerde ilk yaptığı iş Atatürk’ün kurduğu uçak fabrikasını  söktürmek oldu.