TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ.

1913’te Evkaf Nazırı,  Şeyhülislam  Mustafa  Hayri Efendi medreselerin  ıslahı  için “Islah-ı Medaris Nizamnamesi”ni  çıkarmış ve İstanbul’daki  medreseleri birleştirmişti.İstanbul dışındaki  medreseler ”Taşra Medreseleri”  adı altında  toplanmıştı.

3  Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat  Kanunu çıkınca  tüm medreseler İmam Hatip mektepleri  haline  geldi.

1924’te yirmi dokuz  İmam Hatip  Okulu vardı.Bunların sayısı 1925’te yirmi altıya, 1926’da  yirmiye  indi.1927’de İstanbul  ve Kütahya  dışında  kalan  tüm okullar  kapandı.1930’da bunlar da kapandı.

1940’lı yıllar  din eğitimi açısından boşa  giden yıllar oldu.Bazıları  bu yılları daha  da ileri  giderek “din  düşmanlığı” yapılan  yıllar  olarak görür.1946’da yükselen  Demokrat Parti çizgisine  bir taviz olarak  CHP on vilayette İmam Hatip Kursları açtı.Demokrat  parti ise iktidara  gelir  gelemez, 1951’de yedi ilde yedi yıllık İmam Hatip Okulları açtı.1958’de bu okulların sayısı on dokuza kadar  ulaştı.1962’de bu sayı  yirmi altıya  yükseldi  ve 1964’te Din Eğitimi Genel Müdürlüğü kuruldu.1969’da İmam Hatip Okulları’nın sayısı 71  oldu.12 Mart 1971 darbesi , bu  okulların orta bölümlerini kapattı.1993-1994   öğrenim yılına  geldiğimizde  ülkemizde toplam 398 adet İmam Hatip Lisesi vardı.