MİNA URGAN:BİR DİNAZORUN ANILARI

1916 yılında İstanbul’da doğdu.Babası şair Tahsin Nihat’tır. Annesi Şefika Hanım, üvey babası Falih Rıfkı ATAY’dır.

Eskiden bir kızla delikanlı birlikte dans ederlerdi.Bu danslardan bazıları örneğin tango hafifçe şehvete dönüşürdü neredeyse.Zaten yaşlı bir Fransız devlet adamı, galiba Clemenceau, tangoyu ilk seyrettiğinde “çok güzel ama neden ayakta” demiş. Şimdiyse şehvetin en ufak bir izi bile kalmadı ortada.(S:23)

Sparta’da 12-13 yaşında çocukların önünde köleleri zorla sarhoş ederlermiş.Ağızlarına huniler koyup, şarapları  boca ederlermiş gırtlaklarına.Zavallı kölelerin ne kadar abuk sabuk sözler söylediklerini, birbirleriyle kavga ettiklerini, nasıl yerlere yıkıldıklarını, sözün kısası nasıl rezil olduklarını acımasız gözlerle  seyreden   çocuklar , sarhoşluktan tiksinmeyi, ölçülü içmeyi öğrenirlermiş böylece.

Vaktiyle Afrika’da bir yamyam kabilesinin törensel bir ağacı varmış.Yaşlılar bu ağaca tırmanabildikleri sürece kabilenin en değerli kişileri sayılırlar, büyük saygı görürlermiş.Ama ağaca tırmanamayacak duruma gelince herkes toplanıp bir şölen düzenler ihtiyarı bir güzel pişirip yerlermiş.Sevdikleri tarafından bir şölenle yenilmek düşüncesi bana ayrıca hoş geliyor.(S.64)

Eskimoların, ihtiyarları buzlar arasında ölüme terk etmeleri yada eskiden Japonların yaşlı annelerini karlı bir ormanda bırakmaları da fena değildir.

Portekiz’i yıllarca yöneten diktatör Salazar  3F sayesinde ülkesinde egemenlik hakkını sağlamıştır.Bu  üç F’den;

  • Birincisi FADO (Portekizliler’in bizimkinden kat kat daha güzel olan arabesk müziği),
  • İkincisi FATİMA  yani din (Çünkü 1917’de Fatima adlı bir köyde Meryem Ana üç küçük çocuğa sözde görünmüş ve orası bir haç yeri olmuştur),
  • Üçüncüsü de FUTBOL’dur.(s:143)