ERMENİ MESELESİ

Yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresi altında yaşamış olan Ermeniler,bu süre içinde toplumun bir parçasını oluşturmuşlar ,  çeşitli devlet görevlerinde bulunmuşlardır.İçlerinden bir çoğu da ticaret, musiki,edebiyat, mimari…

ZAMAN İÇİNDE YOLCULUK

Okullarımızda geleneksel olarak dönem sonlarına doğru imkanlar dahilinde il içi veya il dışı gezileri yapılır.Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda bu yıl Ortaokul  kısmı için Edirne’ye…

ZAFERLER AYI

Dünya milletlerine savaş sanatının bütün inceliklerini öğreten; kolunda bükülmez kuvvet,kafasında kudret ve ilim , yüreğinde fazilet ve enerji dolu büyük Türk Milleti’nin tarihi,vatanseverliğin , cesaretin…

TÜRKLER’DE VATAN ANLAYIŞI

Vatan; bir milletin üzerinde yaşadığı topraklara denir. Türk Milleti için vatan ,karnını doyurduğu bir toprak parçası değil ,atalarından kendine miras kalmış mukaddes bir yadigar ,ecdadının…

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Dünya üzerindeki milletlerin bu gün ve yarın için hedefleri vardır. Bazıları siyasi sınırlarını koruyup vatandaşlarının her türlü ihtiyacını karşılamak için planlar yaparken bazıları da bunun…

TÜRKLER VE AVRUPALILAR

Orhun Kitabeleri, “Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan”diyerek hükümdarın tanrı tarafından görevlendirildiğini ifade etmektedir. Türk tarihinde  hükümdar ailesine mensup olmayanların hükümdar olma hakkı yoktur.…

DİLİN ÖNEMİ

“Ülküler, bir yıldıza benzer, belki o yıldızı tutamazsın ama oraya doğru yürürsün” Yahudi atasözü “Beyaz adam çatal dille konuşur” Kızılderili atasözü “Yumuşak konuş, ama bir sopa taşı” Thedor…

TARİHİ DOĞRU YORUMLAMAK

Tarih, yaşandığı devrin şartları içinde yorumlanmadığı zaman acaba nasıl bir sonuca varabiliriz?Nasıl sonuca varılacağını görmenin yolu Türkiye’deki durumdan ibarettir. Ülkemizdeki insanların bir çoğunun istediği alanda…

TAKVİMLER

Takvimin hazırlanması ihtiyacı tabii olayların , özellikle güneş ve ay’ın etkisinden ileri gelmiştir. İnsanın zaman kayıtlarını ilk olarak tutmaya başlaması , belki de ay ile…

OKTAY SİNANOĞLU

Oktay SİNANOĞLU, 25 Şubat 1935’te İtalya’nın Bari kentinde doğdu.Babası orada Türk Devleti’nin başkonsolosu olarak buraya gönderilmişti. Bari’ye gönderilmesinin sebebi:Çünkü Bari’de Mussoli’nin “Bizim Radyo” diye bir…

ŞARK MESELESİ

“Şark Meselesi” tabiri siyaset adamları ve tarihçiler tarafından bu güne kadar çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Terimin ilk defa 1815 Viyana Kongresi’nde Rus delegasyonu tarafından kullanıldığını biliyoruz.…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ GELENEĞİ

Nevruz Bayramı, Türk Milleti’nin yüzyıllar ötesinden devam edip gelen geleneksel bayramlarından biridir. Nevruz Bayramı, Türk Milli Kültürü’nde baharın müjdecisi, gece ile gündüzün eşit olduğu ve…

TÜRKLER’İN BAYRAMI:NEVRUZ

Eski Türkler’le İranlılar’ın “yıl-başı” kabul ettikleri gün ,Farsça bir kelime olan “Nevruz” terimiyle ifade olunmaktadır. Ancak kelime anlamı bakımından “yeni gün” demektir. Araplar’a İranlılar’dan geçen…

MİSYONERLİK VE YABANCI OKULLAR

Genel anlamıyla Misyon; bir kimseye , bir şey yapmak üzere verilen özel görev, yetki olarak tanımlanmaktadır. [1] Dini  terim olarak Hıristiyan kiliselerinin Hıristiyan olmayan ülkelerde bu dini…

MİLLET VE ZAMAN

II.Dünya Harbi sırasında Almanya’da gördükleri baskı ve zulüm karşısında Yahudiler’den pek çoğu maneviyatını yitirerek intihara teşebbüs etti.Bir kısmı ise bütün felaketler karşısında şahsi bütünlüğünü muhafaza…

KOLONİYALİZM

Viyana kuşatmasına kadar Türklerin Avrupa’da ilerlemesine engel olamayan Avrupa Devletleri, Osmanlı Devleti üzerinde ortak politikalar takip etmiştir.Ülke sınırları içinde yaşayan azınlıklar üzerinde önce isyan sonra…

HASAN TAHSİN

Osmanlı Devleti , I. Dünya Savaşı’nda yenilince mütareke istemek zorunda kaldı ve maddeleri her türlü yoruma müsait olan Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) imzalandı. Mütareke…

GÜZEL TÜRKÇEMİZ

Anneler ,çocuklarına sütleri ve sevgileri ile beraber onlar kadar güzel , onlar kadar besleyici bir şey daha veririler:Dil. Dil, analardan öğrenildiği için bir insanın kendi…

TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ.

1913’te Evkaf Nazırı,  Şeyhülislam  Mustafa  Hayri Efendi medreselerin  ıslahı  için “Islah-ı Medaris Nizamnamesi”ni  çıkarmış ve İstanbul’daki  medreseleri birleştirmişti.İstanbul dışındaki  medreseler ”Taşra Medreseleri”  adı altında  toplanmıştı.…

MİNA URGAN:BİR DİNAZORUN ANILARI

1916 yılında İstanbul’da doğdu.Babası şair Tahsin Nihat’tır. Annesi Şefika Hanım, üvey babası Falih Rıfkı ATAY’dır. Eskiden bir kızla delikanlı birlikte dans ederlerdi.Bu danslardan bazıları örneğin…

CASUSLUK

Casusluk insanların zekâsının gelişim tarihinde pek erken başlamış ince bir tekniktir. Bilhassa 1800’den sonra çok gelişmiştir. Cihan Harbi’nden önceleri casuslar teknik bir sınıf haline girmiş…

ÇANAKKALE NEDEN GEÇİLEMEDİ (1)?

Tarihi zaferlerle dolu şanlı bir milletin evlatları olarak  87 yıl evvel, milletimizin yine altın Harflerle yazdığı bir zaferin yıldönümü dolayısıyla hepimiz şu anda gurur ve…

BEYİT

Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, Silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık! Bir baksana:Gökler uyanık, yer uyanıktır; Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Hayal, hayal ile yoktur benim…

AZINLIK OKULLARI

Osmanlı Devletinin sınırları içersinde çeşitli dinlere , mezheplere ve inançlara sahip topluluklar yaşıyordu.Bunlar dini konularda olduğu gibi eğitimi konusunda da geniş haklara sahiptiler.Diledikleri gibi eğitim…

TÜRKİYE –AB İLİŞKİLERİ 6

Geçen haftaki yazımızda 1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren gümrük birliğinden Türkiye’nin beklentilerinden bahsetmiştik. Bu hafta Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne geçiş süresinde bu kararların içeriğinden söz…

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ 5

Almanya başkanı Schreder Geun haftalarda ülkemizi ziyaret etti. Yaptığı basın toplantısında AB’ye girme konusunda Türkiye’ye destek verdiğini ifade etti. Daha önceki açıklamalarında pek olumlu konuşmayan…

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 4

Avrupa Birliği ülkeleri Gümrük Birliği, Malların serbest Dolaşımı, 4 özgürlüğün sağlanması, Ekonomik Entegrasyon aşamalarından sonra Siyasal Entegrasyon yolunda ilerlerken ortak bir anayasa için toplanmalarına rağmen…

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Türkiye-AET ekonomilerin birbirlerine yaklaştırılması amacıyla gerek Ankara Anlaşması,gerekse Katma Protokol önemli politikaları öngörmüştür. Bunlar arasında tarım ürünlerinin serbest dolaşımı amacına yönelik hükümleri ortak rekabet politikasına…

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Avrupa Birliği ülkeleri Gümrük Birliği, Malların serbest Dolaşımı, 4 özgürlüğün sağlanması, Ekonomik Entegrasyon aşamalarından sonra Siyasal Entegrasyon yolunda ilerlerken ortak bir anayasa için toplanmalarına rağmen…