THEDORA İLE JUSTİNİANUS

518 yılında neredeyse  hiç eğitim görmemiş 68 yaşındaki Trakyalı bir köylü Jutinos  adıyla Roma İmparatoru oldu.Çocuğu olmadığı için yeğeni Peter’i evlat edindi ve ona Justinianus adını verdi.Evlat edinmek hanedan kurmak için yeterli olmadığından justinianus  iktidara giden yolu kendisi açmak zorunda kaldı.521‘de  konsül oldu.522’de bir ayı terbiyecisinin kızı olan Thedora ile tanıştı.O  sırada Thedora 25, Justinianus 45 yaşındaydı.Yaşlı İmparatoriçe evliliğin lafını bile duymak  istemiyordu ve Roma Hukuku  tedbirli davranarak  siyasetçilerin oyuncu  kadınlarla evlenmesini yasaklamıştı.Çift İmparatoriçenin 524’te ölmesini ve yasaların  bu evlilik için  uygun hale getirilmesini beklemek zorunda kaldı.Bütün bunlar olup bittikten  bir yıl sonra   da birlikteliklerini  resmi hale getirdiler. Thedora   550’de, Justinianus ise 565’te öldü.