YAHUDİ TAVSİYELERİ

1880  yılında  Fransa’da  ,  15.y.y.Yahudilerine  atfedilen iki  mektup  yayınlandığı   için   Yahudiler  kovuşturmaya   uğradılar   ve Arles  Yahudiler’i,  İstanbul  Yahudileri’nden  yardım  istedi.

 İstanbul  Yahudileri   şöyle  karşılık   verdiler:

 “Musa’ya İnanan sevgili kardeşlerimiz, Fransa kralı sizi Hıristiyan olmaya zorluyorsa, Hıristiyan olun, başka türlü yapamazsınız çünkü, ama Musa’nın yasalarını yüreklerinizde saklayın. Malınızı mülkünüzü elinizden alıyorlarsa, oğullarınızı tüccar olarak yetiştirin ki, yavaş yavaş onlar da Hıristiyanların mallarını mülklerini ellerinden alsınlar. Canınıza kastediyorlarsa, oğullarınızı hekim, eczacı olarak yetiştirin ki, onlar da Hıristiyanların canlarını alsınlar. Havralarınızı yakıp yıkıyorlarsa, oğullarınızı din adamı olarak yetiştirin ki, onlar da Hıristiyanların kiliselerini yakıp yıksınlar. Başınıza başka dertler açılıyorsa, oğullarınızı avukat, noter olarak yetiştirin ki, her devletin işine karışsınlar. Böylece, Hıristiyanları boyunduruğunuz altına alacak, dünyaya egemen olacak, öcünüzü alabileceksiniz onlardan.” (Foucault Sarkaa, Umberto Eco, Can Yayınlan, s: 466)

Bülent   BENGİSU:TAPINAK  ŞÖVALYELERİ