İRLANDA

İrlandalılar,Britanya’nın egemenliğinden kurtulmak, bağımsızlıklarına kavuşmak amacıyla, gerektiğinde kanlarını dökerek iki yüzyıldan fazla uğraştılar.Savaşımlarının ünlü aşamalarından bir olan 1916 yılında Paskalya ayaklanması, çağımızın en büyük şairlerinden İrlandalı W.B.Yeats’ın dizelerinde ölümsüzleşti.Sonunda bu kıyasıya savaşım İngilizler’in yenilgisi ile sona erdi ve 1949’da ülkenin bir kısmı bağımsızlığını ilan ederek , İrlanda Cumhuriyeti’ni kurdu.

Bağımsızlık savaşlarında çektiklerinin unutulmaması amacıyla , İrlandalılar Dublin’de 1796’da yapılmış bir hapishaneyi , hiç yenilemeden, boyamadan, badana etmeden yani eskiden olduğu gibi bırakarak bir müze haline getirmişler.Bu büyük müzede hücre kapılarına çakılan plakalarda , çeşitli yerlere konulan tabelalarda , kimlerin nerede kaç yıl hapis yattığı , kimlerin nerede asıldığı , ya da kuşuna dizildiği bir bir gösteriliyor.Duvardaki belgeler, fotoğraflar, mektuplar o günlerin gazetelerinden kesilip çerçevelenmiş kupürler var. Her şey o kadar düzenlenmiş ki, salt o müzeyi gezmekle İrlanda Cumhuriyeti’nin bağımsızlık savaşı üstüne bilgi edinebiliyorsunuz.

İngilizler ,Anglosakson kökenli; İrlandalılar ise Kelt kökenlidir.Keltler, Büyük Britanya adalarının yerli halkıdır.Germenlere bağlı Anglosaksonlar ise 5.y.y.dan itibaren Britanya’yı işgal etmeye , oraya yerleşmeye, Keltlerin dili Gaelic’i kabul etmeyerek daha sonra İngilizce’ye dönüşen Anglosaksonca’yı ulusal dil yapmaya başladılar.Keltler, Britanya’nın ancak birkaç bölgesinde , bu arada İrlanda kimliklerini koruyabildiler.İngilizler’in çoğu Protestan, İrlandalılar’ın çoğu Katolik olduğundan , sadece soyları ve dilleri değil dinleri bile başkadır.

Bizim niyetimiz Bartalini’den Latince öğrenmek değil onu konuşturup anlattıklarını dinlemekti.Çünkü Bartali’nin çok renkli bir kişiliği vardı.Edebiyat, Felsefe ve hukuk dallarında üç ayrı doktora yapmıştı.Bilmediği şey de yoktu.Anti faşist ve sosyalist olduğundan İtalya’dan sürgün edilmişti.Başka Avrupa ülkelerinde kolayca iş bulabileceği halde “Mustafa Kemal’in memleketine gitmek istiyorum” demiş, Türkiye’ye gelmişti.Ne var ki uzun zaman öğretmenlik bulamamış, çok sıkıntı çekmişti.Hatta geçinebilmek için borçlanıp bir koyun sürüsü satın almış,Çamlıca tepelerinde çobanlık etmişti.

MİNA URGAN:BİR DİNAZORUN ANILARI