KADININ YARATILIŞI İLE İLGİLİ YUNAN EFSANESİ-EFLATUN

İnsanlar başlangıçta erkek ve kadın bir bedende birleşmiş şekilde yaratıklardı.Dört kolları ve dört bacakları vardı.Bedenleri yuvarlaktı, kol ve bacaklarını hareket ettirerek yuvarlana yuvarlan ilerlerdi.Sonra zamanla Tanrılara hürmet göstermez oldular.Kurbanlarını adamaz oldular.Hatta tanrılara saldırmak ve onları devirmek üzere Olimpos Dağı’nı kuşatma tehdidini savurdular.Tanrılardan biri şöyle dedi:”Hepsini öldürelim!Tehlikeli olmaya başladılar.” Bir başkası ise şöyle dedi: “Hayır daha iyi bir fikrim var.Onları ikiye böleceğiz.Böylece sadece ikişer kol ve bacakları olacak .Yuvarlanamayacak, yuvarlak ta olmayacaklar.Sayıları ikiye katlanacak ve iki kat daha fazla kurban sunacaklar ve en önemlisi, her iki yarı da birbirine bakmaktan kendini alamayacak ve bizi rahatsız etmeye vakit bulmayacaklar”

BATIK KITA MU’NUN ÇOCUKLARI-James CHURCHWARD