BALIKLI KİLİSESİ

İstanbul’da  bir  ayazmanın  bulunduğu  yerde  bir  kilise  yapılmıştı.  Bu ayazmadan  su  içenlerin  dertlerine  deva  bulduklarına  inanılırdı.

1453  yılında  Fatih  Sultan  Mehmet   İstanbul’u  fethe  girişir.  Surlar  yıkılıp   Osmanlı ordusu   şehre  akın  akın  girmektedir.Bizans  halkı  Ayasofya  kilisesine  toplanıp   kendilerini  kurtaracak  bir   mucize  beklemektedirler.

Bu  sırada  habecilerden  biri   Balıklı  Kilisesi’ne  giderek   Papaza;  İstanbul’un  Türklerin  eline  geçtiğini  bildirir. Kilisenin  Papazı  buna  inanmaz.

Kilisenin  bahçesinde  bir  havuz  bulunmaktadır. Papaz  bu  sırada  havuzdan  yakaladığı  balıkları   pişirmekle  uğraşmaktadır. Balıkların  bir  tarafı  kızgın  ateşte  kızarmış   durumdadır.

Papaz  gelen  haberciye,  İstanbul’un  Türkler’in  eline  geçtiğine  ancak  bu yarısı  pişmiş  balıkların   canlanıp  tekrar  havuza  girdikleri   zaman  inanacağını  söyler.Bunun  üzerine  yarısı  kızarmış  balıkların   canlanıp  havuza  girip  yüzmeye  başladığını   görür.. Bu  mucizeden  sonra  İstanbul’un  elden  çıktığına  inanır.

İstanbul  Rumları;  şehrin   hiç  bir  zaman  ele  geçmeyeceğine  inanıyorlardı. Eğer  fetih  gerçekleşse  bile  kutsal  bir  gücün  gelip  kendilerini   kurtaracağına  inanıyorlardı.