AMAZONLAR

Av ve cenk gibi erkeğe özgü faaliyetleri kendilerine uğraş kabul etmiş bulunan bir kadın topluluğudur. Bunlar da Doğu Karadeniz yöresinden geçip, Terme civarında yerleşmişlerdir. Bu akınları esnasında Doğu Karadeniz yöresini etkilemiş olduklarına da kuşku yoktur.

Amazonlar tarihte, ne kendilerinden önce eşi bulunan ne  de   dünya   durdukça   emsali   görülecek   olan   bir   toplum modelidir.

Topluluk kadınlardan oluşur. Kadınların, rahatlıkla hareket edip muharebe edebilmeleri için çocukken memeleri dağlanmaktadır.

Amazon toplumunda, evlilik müessesesi yoktur. Cinsellik ihtiyacı komşu kavimlerin içine dağılmak ve oradaki erkeklerle birleşmek suretiyle giderilmektedir. Bu birleşmeden doğan erkek çocuklar ya öldürülmekte veya babalarına gönderilmektedir.

Kız çocuklar ise, annelerinin yetiştikleri yöntemle yetiştirilmektedir.