YASEF NASSİ

Yasef Nassi (Yusuf- Jospeh Nassi), Portekiz’in ünlü Marran ailelerinden Mendes ailesine mensuptur.Bu aile 1492’de İspanya’da Engizisyonlar başlayınca 1497’de Portekiz’e göç etmiştir.Doğum yeri olan Portekiz’de Hıristiyanlık…

WASSMUSS’UN FAALİYETLERİ

Thomas Edward Lawrence Intelligence Service hesabına olağanüstü bir geziye başlıyordu. Bütün Arabistan’ı boydan boya, Halep’ten Cidde’ye kadar yapayalnız ve ihtişamla geçecekti. Ama bu taçsız kral…

VİETNAM SAVAŞI

Vietnam Savaşı denen ve 1965’de başlayıp 1973 yılı başlarına kadar sekiz yıl devam eden, Amerika’nın Kuzey Vietnam’la mücadelesi, Amerikan tarihi bakımından olduğu kadar, savaş sonrası…

THEDORA İLE JUSTİNİANUS

518 yılında neredeyse  hiç eğitim görmemiş 68 yaşındaki Trakyalı bir köylü Jutinos  adıyla Roma İmparatoru oldu.Çocuğu olmadığı için yeğeni Peter’i evlat edindi ve ona Justinianus…

YAHUDİ TAVSİYELERİ

1880  yılında  Fransa’da  ,  15.y.y.Yahudilerine  atfedilen iki  mektup  yayınlandığı   için   Yahudiler  kovuşturmaya   uğradılar   ve Arles  Yahudiler’i,  İstanbul  Yahudileri’nden  yardım  istedi.  İstanbul  Yahudileri   şöyle  karşılık   verdiler:…

REFORM

16. Yüzyıl başlarında Avrupa’nın çehresi tamamen değişmişti. Merkezi devletler kurulmuş, cemiyetin bünyesinde değişiklikler olmuş, her sahada bir roket görülmüştür.             Kuvvetli yeni kurumlar kazanan, zenginleşen…

İRLANDA

İrlandalılar,Britanya’nın egemenliğinden kurtulmak, bağımsızlıklarına kavuşmak amacıyla, gerektiğinde kanlarını dökerek iki yüzyıldan fazla uğraştılar.Savaşımlarının ünlü aşamalarından bir olan 1916 yılında Paskalya ayaklanması, çağımızın en büyük şairlerinden İrlandalı W.B.Yeats’ın dizelerinde ölümsüzleşti.Sonunda bu kıyasıya savaşım İngilizler’in yenilgisi ile sona erdi ve 1949’da…

KIZ KULESİ

Kızkulesi’ne ilişkin bilinen hikayelerden  biri de Hera ve Leondros adlı iki gencin  aşkıdır.Hera, her gece ışık tutarak, yüzerek kendisiyle buluşmaya gelen Leondros’a yol gösterir.Bir gece…

KATLİAM ÖRNEKLERİ

İspanyollar’ın 1492 Cristof Colomb’un  Amerika’yı  keşfinden  sonra Karayipler’de  yaptıkları  olaylara tanıklık  eden,  zamanın  bir  İspanyol  misyoneri Bartolome de las, Casas  bölgesinde,  kendi  gördüklerini  not  ettiği …

JAPONYA VE BATI

Japonya’nın modern tarihi uluslararası çevredeki bir ülkenin öyküsüdür. Japonya ile Batı dünyası arasında 1850’lerde başlayan etkin bağlantılar her ikisi için de önemli olmuştur. Japonya’nın yakın…

İKİNCİ CİHAN SAVAŞI (1939-1945)

Dünya tarihinin en büyük ve en. kanlı savaşı. Ancak dünya tarihini değiştirmek bakımından 1. Cihan Savaşı (1914-18) derecesinde mühim değildir .İki cihan savaşı arasında (…

İKİNCİ DÜNYA SAVASININ NEDENLERİ

İki dünya savaşı arasındaki yıllarda Avrupa’da ortaya çıkan en önemli olay,İtalya ve Almanya’da faşizmin etkin duruma gelişiydi Faşizmin şovenist genişlemeci politikası,diplomatik görüş ve antlaşmaların inanılabilirliğini…

IV. HAÇLI SEFERİ’NDE İSTANBUL

IV. Haçlı Seferi’nde yapılanları değerli tarihçi, gazeteci-yazar Murat Bardakçı, 25 Eylül 2005 tarihli Hürriyet gazetesinde şöyle ,aktarıyor: “Haçlı Seferleri başlayalı neredeyse bir asır olmuş, Ortadoğu’nun…

AVRUPA’DA GARİP OLAYLAR

Dini fanatizmin sabıka listesi Türkiye ve İslamla sınırlı değil elbette. James A. Haught tarafından kaleme alınan Kutsal Dehşet 1 (Aykırı Yayınları, İstanbul 1999) isimli kitap…

MİKROP BOMBASININ AMERİKALI BABASI

Lord Jeffery Ambherst,  onsekizinci  yüzyılın  ortalarında,  Kuzey  Amerika’daki İngiliz  kuvvetlerinin   komutanı  olarak  büyük  başarılara  imza  atmış  ve Fransızlar’a  karşı   kazandığı  zaferlerle  İngiltere’nin   dünyanın  en  büyük  …

BALIKLI KİLİSESİ

İstanbul’da  bir  ayazmanın  bulunduğu  yerde  bir  kilise  yapılmıştı.  Bu ayazmadan  su  içenlerin  dertlerine  deva  bulduklarına  inanılırdı. 1453  yılında  Fatih  Sultan  Mehmet   İstanbul’u  fethe  girişir.  Surlar …

BABALAR GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

Babalar günü fikri 1909’da Washington’da yaşayan ve Anneler Günü’nden ilham alan Sonoro Smat Dodd tarafından ortaya atıldı. Sonoro Dodd’un babası Wılliam Smart bir Amerikan İç…

AMAZONLAR

Av ve cenk gibi erkeğe özgü faaliyetleri kendilerine uğraş kabul etmiş bulunan bir kadın topluluğudur. Bunlar da Doğu Karadeniz yöresinden geçip, Terme civarında yerleşmişlerdir. Bu…