ÜNİVERSİTELERİMİZ

Abant İzzet  Baysal  Üniversitesi
Adnan  Menderes Üniversitesi
Afyon  Kocatepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal  Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çanakkale  On sekiz   Mart  Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Doğu  Akdeniz Üniversitesi
Doğuş  Üniversitesi
Dokuz  Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gazi Osman  Paşa Üniversitesi
Gebze  Yüksek  Teknoloji  Enstütisi
Girne Amerikan Üniversitesi
Gülhane  Askeri  Tıp  Akademisi
Hacettepe Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul  Bilgi Üniversitesi
İstanbul  Kültür Üniversitesi
İstanbul  Teknik Üniversitesi
İstanbul  Ticaret Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İzmir  Ekonomi Üniversitesi
İzmir Yüksek  Teknoloji  Enstütisi
Kadir Has Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Kahraman  Maraş  Sütçü  İmam Üniversitesi
Karadeniz  Teknik  Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Lefke  Amerikan Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar  Sinan Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa  Kemal   Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ondokuz  Mayıs Üniversitesi
Ortadoğu  Teknik Üniversitesi
Osman  Gazi Üniversitesi
Pamukkale  Üniversitesi
Polis   Akademisi
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman  Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uluslararası  Kıbrıs Üniversitesi
Yakın  Doğu Üniversitesi
Yaşar  Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız  Teknik Üniversitesi
Yüzüncü  Yıl Üniversitesi
Zonguldak  Kaelmas Üniversitesi