YEGANE REY SAHİBİ SENSİN, NE YAZIK Kİ VEZİR OLAMAMIŞSIN

Türk  ordusu  dört  aylık  bir  yürüyüşten  sonra   nihayet  çaldıran  ovasına  gelmişti.Şah  İsmail  bir  kaç  günden beri  Çaldıran’a  gelmiş  ve savaş  nizamı  almıştı.Çaldıran’a  gelen  Türk  Ordusu    o  gece Yavuz’un  başkanlığında  bir   divan  yaptı.Divan’da  tek  fikir  görüşülecekti.Bu  fikir  de  yarın  şafakla  savaşa  girilsin  mi yoksa  bir  kaç  gün  istirahat  edildikten  sonramı  savaşa  girilsin.Divan’da  bulunanların  çoğu   bir  kaç  gün  istirahattan  sonra savaşa  girilmesini  tavsiye  ettiler.padişah  bir  köşede  oturmuş  ve  hiç  bir  fikir  beyn  etmeyen  Defterdar Piri Mehmet  çelebi’ye   hitaben:

-“Sizin  fikriniz  nedir”  diye  sorunca , Piri  Mehmet  paşa  şöyle  cevap  verdi:

-“Akıncılarımızın  bir  kısmı  alevidir.Bütün  dikkatimize  rağmen   ordu  içinde  şii  casuslar  vardır.Savaş  bir  yürek  işidir  ve  asla  da  yorgunlukla  alakası   yoktur.Bana  kalırsa   şafakla  beraber   savaşa  girmeliyiz”  Yavuz  bu  sözlerden   çok  hoşlanmış  ve   şöyle  demişti:

-“İşte  yegane  rey  sahibi   bir  adam,  ne  yazık   ki   vezir  olamamış.Bana  böyle  bir  defterdar  değil,  böyle  bir  vezir  lazım”