BENİ DE YAPTIĞIM KATLİAM İLE ANACAKLAR

Timur,  Anadolu’yu  yakıp  yıktıktan  sonra Karabağ’a  geri  döndü.Çin  Seferi’ne  çıkmadan  evvel   bir  gün  yakınlarından  biri  kendisine:

    “-Benim devletli   hanım,  dedi.Yeryüzünde  sizinle   boy ölçüşecek  kimse  kalmadı.Her  diyarın  hükümdarı   sana  itaat  edip   boyun  eğdi.Böyle  olduğu  halde   niçin  her   gittiğin  yeri   harap  edip ,  ismini  lekeliyorsun?”Timur  bu  sözlere   şöyle  cevap  verdi:

    -“Bazı  insanlar  vardır  ki   kendileriyle  birlikte   namları  da  ölür.Ben  de  böyle  ölmekten  çekiniyorum.Yani  namımı  dünya  durdukça  yaşatmak  istiyorum.Öyle  şeyler  yapmalıyım  kibeni  unutmasınlar.Ben  Selçuklu  Sultanı   Alaeddin  gibi  bir  padişahın  oğlu   değilim.Benim  babam  kuyumcudur.Babamdan  miras  kalmadı  ki han  hamam  yaptırayım  da  unutulmayayım.Bu  yüzdendir  ki   ben  de  kendimi  ebedileştirmek  için   tahrip  ediyor  ve  öldürüyorum.Nerede  bir  harabe  görülürse   bu  Timur’un   eseridir  diyecekler    ve  beni   unutmayacaklar.”