II.ABDÜLHAMİD’İN YAHUDİLER’İN FİLİSTİN’E YERLEŞMESİNİ YASAKLAYAN BİR İRADESİ

Kuvvetle Filistin topraklarına yerleşmenin imkansız lığını gören Yahudiler, Osmanlı’ya karşı para silahını kullanmışlarsa da Padişahtan aldıkları cevap bu silahın da teptiğini göstermektedir.

“Ben bir karış dahi olsa toprak satmam ; zira bu vatan bana ait değil.Osmanlı milletine aittir.Milletim bu toprakları kanlarını dökerek kazanmışlardır.Ne ile aldıysak onunla geri veririz”

Osmanlı Devleti, Yahudilerin bu topraklara yerleşme arzusuna karşı çok önemli hukuki tedbirler almıştır.

Osmanlı Devleti, Yahudilerin bu topraklara sığınmaması için evvela Filistin topraklarının hukuki statüsünü 1871 tarihli İrade-i seniyye ile bu araziyi belirleyip miri yani devlet arazisi haline getirmiştir.Ancak %20’si yine mülk arazi şeklinde devam ettiği için Yahudiler bu kısımdan koparabildiklerine yerleşiyorlardı.II.Abdülhamit, tahta geçer geçmez 1883 tarihli iradesini neşretti.bu hukuki düzenleme ile Filistin Arazisi hakkındaki muhtemel kanuni boşluklar doldurularak Yahudilere mülk satışını dolaylı olarak engellemiş oluyordu.Bir taraftan da hazine-i hassadaki şahsi mal varlığı ile Filistin’de mümkün olduğu kadar çok toprak satın alarak bu kapıyı kapamaya gayret gösteriyordu.