HUN TÜRKLERİ’NDE VATAN ANLAYIŞI

Mete’nin  tahta  çıktığı  sırada Tunghular,   en  güçlü   çağlarında   bulunuyorlardı.Mete’nin  babasını  öldürüp,  tahta  çıktığını  öğrenince   bir  elçi  gönderip,  Mete’nin  babası  Tuman  Han’ın   yorulmadan 1000  mil  koşan  ünlü  atını   isterler.Mete,  kurultayını  topladı.  Ancak   devletin  ileri  gelenleri atı  vermeğe  karşı  geldiler.Fakat  Mete, bir  at  bir  komşudan  esirgenmez  dedi  ve  atını   Tunghu   elçisine  verdi.Tunghular,   yeniden   bir  elçi  gönderdiler.Bu  defa   da Mete’nin  çok  sevdiği   bir  cariyesini   istediler.Mete   yine  kurultayını  topladı.  Kurultaydakiler,  “Bu   Tunghular’da   ahlak  anlayışı  yok”,  deyip  bu  isteğe  de   karşı  durdular.Ancak  Mete,  “Bir  kadın ,   komşu  bir  devletten  daha   değerli değildir”  deyip   cariyeyi  de Tunghu   elçisine  verdi.

     Artık  düşman,  Mete’nin  güçlendiğini  görmüş  ve  akından  vazgeçmiş   görünüyordu.Bunun  için de   stratejik   bir  toprak  parçasını   elde  etmek  istiyordu.Mete’ye  yeniden  bir  elçi  geldi.Elçi  iki  devlet  arasında ,  hiç  bir  işe  yaramayan,  küçük  bir   çöl  parçasının kendilerine  verilmesini  istedi.Mete   yine  kurultayını   topladı.  Kurultaydakilerden  bazıları “Bu  çöl  parçasını   verebileceğini “  söylediler.  O  zaman  Mete  kükreyerek,  şöyle  dedi:

    “At  ve  kadın,  benim  kendi  malımdı.Onun  için  düşmana  verebildim.Ancak  toprak   devletin   malıdır.Biz  bunu  başkasına   nasıl   verebiliriz?”  dedi  ve  toprağı   verelim   diyenlerin   başlarını   hemen   orada   kestirdi.Bundan  sonra  da  atına  atlayıp Tunghular’a  hücum  etti  ve  onları  büyük  bir  yenilgiye   uğrattı”