SOYKIRIM

Soykırım, (Jenosid/ Genoside)  kavramının  kökleri Yunanca’daki  Genos (Irk,  aşiret, klan)  ve Latince’deki cide (kırım,  öldürme,  yok etme)  kelimlerinin  birleşmesinden  meydan  gelmektedir.

Soykırım, Birleşmiş  Milletler  1948  Sözleşmesinde  de belirtildiği  gibi;   insanların,  dinsel, ırki ve  etnik   farklılıklarından  dolayı   sistemli  olarak  yok  edilmesi  anlamına  gelmektedir.

Lemkin’e   göre ,”soykırım; diretkt  olarak  kişileri  hedef  almaz,  kişinin  dahil  olduğu grubu  hedef  alır,  kişi de  bu  gruba  dahil  olduğu  için  saldırıya uğrar” diyordu.

Soykırım,  askeri  düşman  hedefi  belli  olmadan,  yardıma  muhtaç  ve  savunmasız  insanlara  karşı   seri  şekilde  katliamlar  yapmaktır.

SOYKIRIM  ÇEŞİTLERİ

1.Policide (Siyasi  kırım)

2.Omnicide (Canlı  olan her  şeyi  aynı anda  toptan  yok  etme), (Hiroşima ve Nagazaki’ye atom  bombalarını  atılması)

Atom  bombası,  tüm  canlıları   imha  etmek  silahı   olduğu  için   soykırım  karakterini  taşımaktadır  ve  atom bombasının   üretiminin  ve  bulundurulmasının   suç  kabul  edilmesinin   gerektiğini,  çünkü  bombanın  kullanılmasının  omnicide  yol  açtığı   belirtiliyor.

3.Ecocide (Çevre  soykırımı). Kimyasal  ve  nükleer   silahların  kullanımının  çevre  katliamına  yol  açtığı

4.Democide (İnsan  soykırımı).Democide  kavramı,  eski  Yunanca’da  demos (halk) anlamında  kullanılan   kelimeyle  Latince’deki  caeder (öldürme)  anlamına  gelen   kelimelerden  oluşmaktadır.

Deocide,  özellikle   iktidarlar  tarafından   planlı,  istekli  ve  amaca  uygun  bir  şekilde   silahsız  ve  savunmasız   birey  ve  toplumun   yok  edilmesinin  içeriyor.

5.Cultur-cide (Kültürel  soykırım). Kültür  değerlerinin  yok  edilmesi

6.Ethnocide

7.Economicide

8.Socialcide

                Sefa YÜRÜKAL:Batı Tarihinde İnsanlık  Suçları