SİZ İÇERİDEN, BİZ DIŞARIDAN YIKMAYA ÇALIŞIYORUZ!

Sultan   Abdülaziz,  Paris’te  açılan 1866-1867  sergisi  münasebetiyle   yaptığı  seyahatte  Keçeci-zade Fuat  Paşa’yı   refakatine  almıştı.Bu  seyahat  sırasında Compte  de Montauban  de Palitan   Üçüncü   Napolyon’un  başvekili  idi.Üzerinde  seraskerlik  vazifesi  de  vardı.

    Üçüncü  Napolyon Süveyş  Kanalı’nı  açtırmak,  Girit’i  Yunanistan’a   vermek  istiyordu.Sultan  Aziz’le Ali  ve  Fuat  Paşalar  ise Fransa  Kralının  hassaten   ikinci  arzusunun   tahakkuk  ettirilmemesi   taraftarı  idi.

Compte  de Montauban  de Palitan   ile  Fuat  Paşa  arasında  mühim   siyasi  görüşmeler   oldu.Nihayet  bu  konuşmalar   sırasında   bir  gün Compte  de Montauban   Keçeci-zade’ye

    –Neye  beyhude  ısrar   ediyorsunuz? Hangi  kuvvetinize  güveniyorsunuz?  Osmanlı  Hükümetinin   ne  derece  zaafa   düştüğünü  görmüyor  musunuz?  Dedi.

    Fuat  Paşa derhal  mukabele   etti:

    -Hayır  Kont! Hayır!….Türkiye  hiçbir    zaafa   düşmemiştir.Bütün  kuvvetini  muhafaza  ediyor  ve  edecektir.Türkiye  en  kuvvetli,  en   dayanıklı   devletlerden  biridir.Üç yüz  senedir  siz  dışarıdan,  biz  de  içeriden   yıkmaya  çalıştığımız  halde   bir  türlü  yerinden   sarsamadık!…

    Fransız   başvekili   ister  istemez kahkahayı  salıverdi.Koca  bir  Girit  meselesi  bir  nükte  ile   halledilmiş  bulundu.