RUS NE DEMEKTİR?

Deli  Petro, Avrupa  seyahatlarından  birinde   bulunduğu  sırada  şöyle  bir  soru  ile   karşılaşmış ve hemen  şöyle  bir  cevap  vermiş;

    -En  sadık  köle  demektir.

    Karşısındaki  hayretler  içinde   kalmış  ve   sormuş:

    -Nasıl olur?  Kimin  kölesi  olur?

    Çar  bu  haklı  kannati  şöyle  açıklamış:

    -Başında  kim  bulunursa bulunsun,  Rus  onun  en  sadık  kölesidir?

    Deli Petro’nun   bu  sözünde  haklı  olduğunu   çarlık  devrinden   bu güne   değin   geçen  zaman   göstermiş  olsa gerektir..