RUMELİ HİSARI

Eski ananeye uyularak, hisarın yapılmasında ileri gelenlerden de faydalanıldığı ve bunların masrafa katıldıkları gibi muayyen kale ve beden kısımlarının yapılmasına nezaret ettikleri anlaşılmaktadır.Bununla beraber bu kuleler yalnız cenub-u garbideki C kulesinin Zağanos Paşa’nın nezaretinde yapıldığı üzerindeki kitabeden kesin biliniyor.

Fetihten sonra hisar, sevkülceyşi ehemniyetini kaybetti ve Boğazın yukarı kıyılarına daha faydalı olabilecek kaleler inşa edildi.Rumeli Hisarı ise Osmanlı devri boyunca hapishane olarak kullanıldı.

Buraya  yabancı devlet mensupları da kapatıldıklarından, hisarın Avrupalılar arasında da dehşet veren bir şöhreti vardı ve bir kulesi bu yüzden Kara Kule olarak tanınıyordu.