NEDİM’İN EN ÇOK SEVDİĞİ MİLLET

Nevşehirli  Damat  İbrahim  Paşa’nın  huzurunda  bir  gün çeşitli milletlerin   özelliklerinden   söz  ediliyormuş.Bir  çok  görüşler  öne  sürülmüş;  yalnız  şair  Nedim hiç  bir  şey  söylemiyor,  dinlediklerinden  dolayı  ara  sıra  gülümsemekle   yetiniyormuş.Onun  bu  hali  Paşa’nın  dikkatini   çekince,  aralarında  şöyle  bir  konuşma  geçmiş;

    -Nedim  Efendi, neden  hep  susuyorsun? Sen  de  söylesene,  en çok  hangi  milleti  seversin?

    -Kendi  milletimi  Paşam!

    -O  başka.Biz   kendi  milletimizden  deği,  öteki  milletlerden  söz  ediyoruz;  sen  onların  hangisini  seversin ve niçin  seversin,  onu  söyle!

    -Kulunuz  en çok  gül  kavmini  severim  efendim;  çünkü o  kavm-i  latif  bize  hiç  bir  zaman   düşmanlık  göstermez!…