METE’NİN TÜMEN KOMUTANLIĞI

Mete,  tümen   komutanı  olduktan  sonra,  ıslık  çalan  bir  ok  icat  etti.Askerlerini (işaret  oku  olarak) bununla   eğitmeye  başladı.Askerlerine,   ıslık  çalan  okunu   nereye  atarsa,  onların  da  oklarını  aynı  amaca   yöneltmelerini   emretti.Kim  bunu  yapmazsa (veya  hafif  tereddüt   geçirirse)  onun  hemen  başının  kesileceğini   ilan  etti.Ayrıca  avlarda  da   askerler, Mete’nin  ıslıklı  okunun   gittiği   yöne   dikkat  edeceklerdi.

Mete  bir  gün  dönmüş  ve  kendisinin  ünlü  atına ıslıklı   okundan   bir  tane  atmıştı.Kendisi  ile  birlikte   ata  ok  atmayanların   başlarını  hemen   oracıkta  kestirdi.Bir  gün  de  ıslıklı  okunu   kendisinin  çok  sevdiği karsına  atmıştı.Askerlerin  bir  bölümü   duralamış  ve  hatuna  ok  atmaya   cesaret   edememişlerdi.Mete  onların da  başlarını ,  hemen  orada  kestirmişti.

    Artık  tümenin  askerleri,  Mete’nin   disiplinine  alışmış  ve  Mete’ye  uymuşlardı.  Mete  bir  gün  babası  Tuman   Han  ile   birlikte  ava  çıkmıştı.Mete   bir  ara  ıslık  çalan  okunu  babası  Tuman  Han’ın   üzerine   atmıştı.Mete’nin  bütün  tümeni  de   oklarını  aynı  anda Tuman  Han’a   attılar  ve  böylece  Tuman  Han’ı  öldürdüler.Mete,  bundan  sonra  da,  üvey   annesi  ile   üvey  kardeşini   ortadan  kaldırdı.Onları  tutan  büyük  memurlar  ile  vezirleri   öldürdü.Bundan  sonra  da kendisinin   imparator   veya  Han  ilan  etti.