KURULUŞ  DEVRİ  OSMANLI  PADİŞAH VE  SADRAZAMLARI

Sıra Adı Tarih
Miladî Saltanat Süresi
1 I. Osman 1281-1326 45 yıl
Alâeddin Paşa 1323
2 Orhan Gazi 1326-1359 33 yıl
1- Alâeddin Paşa Dev.-1331 9 yıl
2- Nizâmeddin Ahmed Paşa 1331-1348 18 yıl
3- Hacı Paşa 1348-1360 13 yıl
3 I. Murad 1359-1389 30 yıl
1- Sinaneddin Yusuf Paşa 1360- ?
2- Çandarlı Hayreddin Kara Halil Paşa 1368-1387 20 yıl
3- Çandarlı Ali Paşa 1387-Devam Devam
4 I. Bâyezîd 1389-1402 13 yıl
1- Çandarlı Ali Paşa Devam-809 20 yıl
2- Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa 1406 ?
5 I. Mehmed 1413-6.1421 8 yıl
Amasyalı Bâyezîd Paşa ?-1421 ?
6 II. Murad 1421-3.2.1451 30 yıl
1- Çandarlı İbrahim Paşa 1421-1429 8 yıl
2- Amasyalı Hızır Danişmend oğlu Koca Mehmed Nizâmeddîn Paşa 1429-1439 10 yıl
3- Çandarlı Halil Paşa 1439-1453 14 yıl
7 II. Mehmed 18.2.1451-3.5.1481 30 yıl
1- Çandarlı Halil Paşa 1439-1453 14 yıl
2- Mahmud Paşa (1) 1453-1466 13 yıl
3- Rum Mehmed Paşa 1466-1469 3 yıl
4- İshak Paşa (1) 1469-1472 3 yıl
5- Mahmud Paşa (2) 1472-1473 1 yıl
6- Gedik Ahmed Paşa 1474-1477 3 yıl
7- Karamâni Mehmed Paşa 1477-1481 4 yıl