KORKUSUZ JAN’A MEKTUP

Haçlı  orduları  Niğbolu’da  büyük  bir  hezimete   uğramıştı.Esirler  arasında Avrupa’nın  asil  ailelerinden   gençler  olduğu  gibi,  Fransızlar’dan  Kont de Never (Korkusuz  Jan)  da  bulunuyordu.Yıldırım  Bayezit,  Korkusuz  jan’ı serbest  bırakmadan  önce   huzuruna  alıp  şunları  söylemişti:

-“Jan,  memleketinizde  büyük  bir  bey  olduğunuzu   biliyorum.Henüz  gençsin,  istikbalde   şövalyelikte   hasıl   olan  bu  lekeyi   silmek  için   benimle  savaşmaya   gelirsiniz.Bundan  korkum  olsaydı  sizi  yemin  ettirirdim.Ne  zaman  gelirseniz  beni  ve   askerimi   karşınızda   bulacaksınız.Çünkü  ben,  bu  maksat  için   ve benden önde   bulunanları   yenmek  için   doğmuşumdur.”