ER MEYDANI:KIRKPINAR

Yıl  1361.Orhan  Gazi  Rumeli’yi  fethetmek  için   öncü  birlikleri  harekete  geçirir.Süleyman  Paşa’nın  kumandasında  40  savaşçıdan  oluşan   öncü  birlik  önce  Domuzhisarı’na   doğru  yürür. Salla  karşı  kıyıya  geçip  bu  hisarı  ele  geçirir. Öbür  hisarların  da  ele  geçmesinden  sonra  dönüp,  şimdi  bir  bölümü  yunan  sınırları  içinde  kalan bölgede  Ahırköy  merasında  mola  verir.Mola  sırasında   eğlenmek  için   yiğitler  aralarında  güreş  tutarlar. Saatlerce  süren  güreşlerde   çiftlerden  biri  yenişemez.Daha  sonra  bir  Hıdırellez  gününde,  aynı  çift aynı  yerde  tekrar  güreş  tutar.Sabahtan  gece  yarısına  kadar   süren  güreşte  yine  yenişemez,  ikisi  de   solukları  kesilerek   çayıra  yığılır  kalır,  er  meydanında  ölürler. Arkadaşları  onları  bir  incir  ağacının  altına   gömerek  ayrılırlar.

Yıllar  sonra, 40  cengaverden  hayatta  kalanlar  arkadaşlarının  mezarını   ziyaret  için  Ahırköy’e  gelirler  ve  mezarların  olduğu  yerde  bir  pınarın  aktığını  görürler.

Halk  arasında  “Kırkların  Pınarı”  diye  anılan  bu yere   sonraları “Kırkpınar” dendi. Burada,  o  ünlü  gazi  ve  şehitleri  anmak için   her  yıl  güreşler  düzenlendi.

Bu  kadar  eski,  sürekli  ve  anlamlı   gelenek   kaç  milletin  tarihinde  var!

Türk  spor  tarihinde Kırkpınar’ın  müstesna  bir  yeri  vardır.Yalnız  yurdumuzun  değil  bütün  dünyanın  en  ünlü   pehlivanlarıKırkpınar’da  güreş  tutan  Türk  yiğitleri  arasından  çıkmıştır.

Yurdumuz  Ansiklopedisi.  Yazan:Refik  ÖZDEK   Cilt:1 S:379  Tercüman  Yayınları,  İstanbul