YABANCI OKULLARLA TÜRK OKULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

1909 yılında Anadolu’yu gezen gazeteci Ahmet Şerif azınlık okulları ile Türk okullarını karşılaştırır ve şöyle der: “Türkiye’de yaşayan çeşitli unsurlar arasında fikir ve düşünce bakımından derin uçurumlar devam ettikçe ülkede birlik ve eşitlik nasıl kurulabilir?… İslâmlar ve Türkler cahilliklerinde ne kadar ısrarlı iseler, Hıristiyan vatandaşlar çalışmakta, özellikle gelecek için çocuklarını hazırlamakta o kadar inatçı. Burada bir toplumsal tehlike başlıyor (…) Bu gidişle halimiz ne olacak?” Kendi kendimizi aldatmak, müthiş gerçekleri yaldızlı hayallerimizle karıştırmak hastalığından hâlâ kurtulamıyoruz.