KADAYIF

Üsküdar  Mevlevihanesi son  şeyhi Ahmet  Remzi  Akyürek Dede’nin  kardeşi Mehmet  Şemseddin  Efendi  son  derece  nüktedan  ve hazırcevap  imiş.Bulunduğu  mecliste,  söz, eski  harflerle,  kadayıfın  nasıl daha  doğru  yazılabileceğine  gelmiş,  birisi  sormuş;

    -Kadayıf  dal  ile mi, tı ile mi  doğru  olur?

M.Şemseddin  cevabı  yapıştırmış:

    -Kadayıf  ne  dal  ile  olur,  ne  tı  ile.. Yağ,  şeker,  fındık,  fıstık  ile  olur!…