GÜZEL BİR PAZARLIK

Sultan  Abdülhamit  Han’ın  hanımı  Müşfika  Kadın  Efendi’nin   gençliğindeki  o  parlak  güzelliği,  yaşını  başını  aldığı   zamanlara  kadar   devam  etmişti.Bir  gün  aynanın  karşısında   saçlarını  düzeltirken birden  bire  kızı Ayşe  Sultan (Osmanoğlu)’a  dönerek,

    -Bana  bak  kızım! Bu  güzelliğimi  san  satacak  olursam   kaça  alırsın?

    Diye  sormuş.Ayşe  Sultan  da  şu  cevabı  vermiş:

    -Eğer  ben  size  şu  gençliğimi   satacak  olursam  siz  kaça  alırsınız  anneciğim?