GÜZEL AMA BİR KUSURU VAR

Yıldırım  Bayezid’in   içki  içmesi  devrin   alimleri  arasında hoş  karşılanmıyordu.Bursa’da  Yeşil  Camii  yaptıran  Yıldırım,  yanına  gelen  Emir  Sultan’a:
    “Camiyi  nasıl  buldunuz,  hocam?”  dedi.Fırsatı  kaçırmak  istemeyen  devrin  alimi:
    -“Güzel  ama,   dedi,   bir  kusuru  var”
    -“Nedir   o  kusuru?”
    -“Bu  caminin   dört  tarafına   dört  meyhane  ister”.
Padişah  başını   eğdi   ve  hiç  bir  şey   söylemedi.