GERİLEME DEVRİ OSMANLI PADİŞAH VE SADRAZAMLARI

Sıra Adı Tarih
Miladî Saltanat Süresi
18 I. İbrahim 8.2.1640-8.8.1648 8 yıl
1- Kemankeş Kara Mustafa Paşa 31.1.1644-Devam 4 yıl
2- Sultanzâde Semiz Mehmed Paşa 31.1.1644-17.12.1645 1 yıl
3- Salih Paşa 17.12.1645-16.9.1647 2 yıl
4- Kara Musa Paşa 16.9.1647-21.9.1647 5 gün
5- Hezârpâre Ahmed Paşa 21.9.1647-7.8.1648 1 yıl
19 IV. Mehmed 8.8.1648-8.11.1687 39 yıl
1- Sofu Mehmed Paşa 7.8.1648-21.5.1649 1 yıl
2- Kara Murad Paşa (1) 21.5.1649-5.8.1650 1 yıl
3- Melek Ahmed Paşa 5.8.1650-21.8.1651 1 yıl
4- Siyavuş Paşa (1) 21.8.1651-27.9.1651 1 ay
5- Gürcü Mehmed Paşa 27.9.1651-20.6.1652 1 yıl
6- Tarhuncu Ahmed Paşa 20.6.1652-21.3.1653 1 yıl
7- Derviş Mehmed Paşa 21.3.1653-28.10.1654 1 yıl
8- İpşir Mustafa Paşa 28.10.1654-11.5.1655 7 ay
9- Kara Murad Paşa (2) 11.5.1655-19.8.1655 3 ay
10- Ermeni Süleyman Paşa 19.8.1655-28.2.1656 1 yıl
11- Deli Hüseyin Paşa 28.2.1656-5.3.1656 1 ay
11- Zurnâzen Mustafa Paşa 5.3.1656-5.5.1656 1 ay
12- Siyavuş Paşa (2) 5.3.1656-25.4.1656 1 ay
13- Boynu Yaralı Mehmed Paşa 26.4.1656-15.9.1656 5 ay
14- Köprülü Mehmed Paşa 15.9.1656-29.10.1661 5 yıl
15- Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa 30.10.1661-2.11.1676 5 yıl
16- Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 4.11.1676-14.12.1683 7 yıl
17- Kara İbrahim Paşa 15.12.1683-18.12.1685 2 yıl
18- Sarı Süleyman Paşa 18.12.1685-18.9.1687 2 yıl
20 II. Süleyman 8.11.1687-22.6.1691 4 yıl
1- Köprülü Damadı Siyavuş Paşa 23.9.1687-1.3.1688 6 ay
2- Nişâncı İsmail Paşa 2.3.1688-2.5.1688 2 ay
3- Tekirdağlı Bekrî Mustafa Paşa 1.5.1688-25.10.1689 1 yıl
4- Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa 25.10.1689-Devam
21 II. Ahmed 23.6.1691-6.2.1695 4 yıl
1- Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa Devam-19.8.1691 2 yıl
2- Arabacı Ali Paşa 30.8.1691-27.3.1692 7 ay
3- Hacı Ali Paşa 27.3.1692-27.3.1693 1 yıl
4- Sürmeli Ali Paşa 14.3.1694-2.5.1695 1 yıl
5- Bozoklu Mustafa Paşa 27.3.1693-14.3.1694 1 yıl
22 II. Mustafa 6.2.1695-23.6.1703 8 yıl
1- Elmas Mehmed Paşa 2.5.1695-11.9.1697 2 yıl
2- Amcazâde Hüseyin Paşa 18.9.1697-4.9.1702 5 yıl
3- Daltaban Mustafa Paşa 4.9.1702-24.1.1703 4 ay
4- Râmi Mehmed Paşa 24.1.1703-19.8.1703 8 ay
23 III. Ahmed 23.6.1703-1.10.1730 27 yıl
1- Râmi Mehmed Paşa 2 ay
2- Nişâncı Ahmed Paşa 22.8.1703-17.11.1703 4 ay
3- Damad Hasan Paşa 17.11.1703-28.9.1704 1 yıl
4- Kalaylıkoz Ahmed Paşa 28.9.1704-25.12.1704 3 ay
5- Baltacı Mehmed Paşa (1) 25.12.1704-3.5.1706 2 yıl
6- Çorlulu Ali Paşa 3.5.1706-18.8.1710 4 yıl
7- Köprülüzâde Numan Paşa 16.6.1710-18.8.1710 2 ay
8- Baltacı Mehmed Paşa (2) 18.8.1710-20.11.1711 1 yıl
9- Ağa Yusuf Paşa 20.11.1711-12.11.1712 1 yıl
10- Silâhdar Süleyman Paşa 12.11.1712-6.4.1713 6 ay
11- Hoca İbrahim Paşa 6.4.1713-27.4.1713 21 gün
12- Damad Ali Paşa 27.4.1713-5.8.1716 3 yıl
13- Hacı Halil Paşa 22.8.1716-26.8.1717 1 yıl
14- Nişâncı Mehmed Paşa 26.8.1717-9.5.1718 2 yıl
15- Nevşehirli Damad İbrahim Paşa 9.5.1718-30.9.1730 12 yıl
24 I. Mahmud 1.10.1730-13.12.1754 24 yıl
1- Silâhdar Mehmed Paşa 1.10.1730-22.1.1731 4 ay
2- Kabakulak İbrahim Paşa 22.1.1731-10.9.1731 9 ay
3- Topal Osman Paşa 10.9.1731-12.3.1732 6 ay
4- Hekimoğlu Ali Paşa (1) 12.3.1732-12.7.1735 3 yıl
5- Gürcü İsmail Paşa 12.7.1735-24.12.1735 5 ay
6- Silâhdar Seyyid Mehmed Paşa 9.1.1736-6.8.1737 1 yıl
7- Muhsinzâde Abdullah Paşa 6.8.1737-19.12.1737 4 ay
8- Yeğen Mehmed Paşa 19.12.1737-22.3.1739 2 yıl
9- Hacı İvaz Mehmed Paşa 22.3.1739-23.6.1940 1 yıl
10- Nişâncı Hacı Ahmed Paşa 23.6.1740-21.4.1742 1 yıl
11- Hekimoğlu Ali Paşa (2) 21.4.1742-23.9.1743 1 yıl
12- Seyyid Hasan Paşa 23.9.1743-9.8.1746 3 yıl
13- Tiryaki Hacı Mehmed Paşa 9.8.1746-24.8.1747 1 yıl
14- Boynu Eğri Seyyid Abdullah Paşa 24.8.1747-3.1.1750 3 yıl
15- Divitdar Mehmed Emin Paşa 3.1.1750-1.7.1752 2 yıl
16- Köse Bâhir Mustafa Paşa (1) 1.7.1752-Devam 2 yıl
25 III. Osman 14.12.1754-20.10.1757 3 yıl
1- Köse Bâhir Mustafa Paşa(1) Devam-11.1.1755 1 yıl
2- Hekimoğlu Ali Paşa (3) 15.2.1755-18.5.1755 3 ay
3- Nâili Abdullah Paşa 18.5.1755-24.8.1755 3 ay
4- Bıyıklı Ali Paşa 24.8.1755-25.10.1755 2 ay
5- Yirmisekizzâde Mehmed Said Paşa 25.10.1755-1.4.1756 1 yıl
6- Köse Bahir Mustafa Paşa (2) 1.4.1756-11.1.1757 8 ay