FRANSIZ OKULLARI

Fransa’dan gelen çeşitli Katolik tarikatlarının, başlangı¬cından itibaren 1910 yılına kadar açtıkları okulların bir listesi

 • 1583 Saint-Benoit Fransız Okulu.
 • 1629 Saint-Georges Fransız Okulu.
 • 1629 Beyoğlu Saint-Louis Dil Oğlanları Koleji
 • 1745 Saint-Georges Dil Oğlanları Koleji
 • 1803 Galata Saint-Benoit Fransız Erkek Koleji (Saint-Benoit Fransız Okulunun devamı)
 • 1839 Saint Benoit Providence Fransız Müessesesi
 • 1842 Galata Saint-Pierre Fransız Okulu
 • 1844 Pangaltı Nötre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi
 • 1846 Sainte-Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu
 • 1853 Taksim Saint-Vincent de Paul Fransız Müessesi
 • 1856 Bebek Saint-Joseph Fransız Müessesesi
 • 1857 Kadıköy Nötre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi
 • 1864 St. Joseph Erkek Koleji (Kadıköy)
 • 1864 Saint-Pulcherie Cizvit Erkek Koleji
 • 1870 Beyoğlu Saint-Michel Fransız Koleji
 • 1871 Pangaltı St. Esprit Fransız Erkek Okulu
 • 1871 Pangaltı Saint-Esprit Fransız Kız Okulu
 • 1872 Beyoğlu Sainte-Elisabeth Fransız Yatılı Okulu
 • 1872 Beyoğlu Sainte-Elisabeth Fransız ücretsiz Okulu
 • 1878 Frere’lerin Kadıköy Erkek ilkokulu
 • 1882 Beyoğlu Saİnt-Louis Fransız Ruhban Okulu
 • 1882 Kumkapı St. Jeanned-Arc Fransız Okulu
 • 1883 Büyükada Saint-Antoine Fransız Okulu
 • 1883 Kumkapı Assomption Fransız Koleji
 • 1886 Fenerbahçe Ste. İrene Fransız Okulu
 • 1894 Üsküdar Immaculee Conception Fransız Koleji
 • 1895 Haydarpaşa Samte-Euphime Fransız Okulu
 • 1896 Feriköy St. Jean Chrysostome-Ste. Jeanne d’Arc Fransız Koleji
 • 1896 Bebek Saint-Gabriel Fransız Okulu
 • 1898 Haydarpaşa Sairit-Louis Erkek Koleji
 • 1909 Bakırköy Nötre dame du Rosaire Fransız Koleji
 • 1910 Yeşilköy Sacre Coeur Fransız Okulu

  TARİKATLARINA GÖRE FRANSIZ OKULLARI

 • Capucin Tarikatının Okulları
 • Galata St. Georges Fransız Okulu
 • Galata St. Georges Dil Oğlanları Koleji
 • Beyoğlu St. Louis Dil Oğlanları Koleji
 • Beyoğlu St. Louis Fransız Ruhban Okulu
 • Yeşilköy Kız Okulu
 • Yeşilköy Erkek Okulu
  Fransisken Rahip ve Rahibelerinin Okulları
 • Beyoğlu Sainte-Elisabeth ücretsiz Okulu
 • Beyoğlu Ste-Elisabeth Yatılı Okulu
 • Büyükada Saint-Antoine Fransız Okulu
  Jesuite (Cizvit) Rahiplerinin Okulları
 • Galata St. Benoit Okulu
 • Beyoğlu Ste. Pulcherie Cizvit Erkek Koleji
 • Lazariste Rahiplerinin Okulları
 • Galata St. Benoit Erkek Koleji
  Filles De La Charite Rahibelerinin Okulları
 • St. Benoit Providence Fransız Müessesesi
 • Taksim St. Vincent de Paul Fransız Müessesesi
 • Ste. Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu
 • Bebek St. Jöseph Fransız Müessesesi
 • Şişli Nötre Dame de la Paix Fransız Müessesesi
 • Çukurbostan St. Jöseph Fransız Müessesesi
 • Üsküdar St. Vincent Fransız Müessesesi
 • Pangaltı Fransız Kız Yatılı Okulu
  Freres Des Ecoles Chreti’ennes Rahiplerinin Okulları
 • Kadıköy St. Jöseph Erkek Koleji .
 • Haydarpaşa St. Louis Fransız Erkek Koleji
 • Galata St. Fierre Fransız Okulu
 • Taksim St. Jean Babtİste Fransız Okulu
 • Pangaltı St. Esprit Fransız Erkek Okulu
 • Beyoğlu St. Michel Fransız Okulu
  Nötre Dame De Sion Rahiplerinin Okulları
 • Pangaltı Nötre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi
 • Pangaltı St. Esprit Fransız Kız Okulu
 • Kadıköy Nötre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi
 • Kadıköy Nötre Dame de Sion Fransız ilkokulu
  Soeurs   Oblates  de   L’Assomption   Rahibelerinin Okulları
 • Kumkapı St. Jeanne d’Arc Fransız Okulu
 • Haydarpaşa St. Euphemie Fransız Okulu
 • Fenerbahçe St. Irenne Fransız Okulu
  Peres Augustine de L’Assomption Rahibelerinin Okulları
 • Kumkapı Assomption Fransız Koleji
 • Freres Maristes Rahibelerinin Okulları
 • Üsküdar İmmaculee Conoption Fransız Koleji
 • Bebek St. Gabriel Fransız Okulu
 • Bakırköy Nötre Dame du Rosaire Fransız Koleji
 • Yeşilköy Sacre Coeur Fransız Okulu
  Soeurs De L’mmacule Conoeption De Nötre Dame Le Lourdes Rahibelerinin Okulları
 • Immaculee Conuption de N.D. de Lourdes Fransız Okul

Burada verilen Fransız okullarının listesi sadece İstanbul’dakilere aittir. Bu kadar Katolik okulunun faaliyete sokulması çok ilginçtir. Bu listenin dışında bir de imparatorluğun diğer yerlerine yayılan Fransız okulları vardır.

    1892 yılı sayımlarına göre, sadece İstanbul’da, Latin-Katolikler tarafından kurulan 306 rahip ve 354 rahibe kurumu vardır. Bunların tamamına yakını Fransa’dan gelen misyonerler tarafından kurulmuştur.

 • 1864 St. Joseph Erkek Koleji (Kadıköy)
 • 1864 Saint-Pulcherie Cizvit Erkek Koleji
 • 1870 Beyoğlu Saİnt-Michel Fransız Koleji
 • 1871 Pangaltı St. Esprit Fransız Erkek Okulu
 • 1871 Pangaltı Saint-Esprit Fransız Kız Okulu
 • 1872 Beyoğlu Sainte-Elisabeth Fransız Yatılı Okulu
 • 1872 Beyoğlu Sainte-Elisabeth Fransız  ücretsiz Okulu
 • 1878 Frere’lerin Kadıköy Erkek ilkokulu
 • 1882 Beyoğlu Saİnt-Louis Fransız Ruhban Okulu
 • 1882 Kumkapı St. Jeanned-Arc Fransız Okulu
 • 1883 Büyükada Saint-Antoine Fransız Okulu
 • 1883 Kumkapı Assomption Fransız Koleji
 • 1886 Fenerbahçe Ste. İrene Fransız Okulu
 • 1894 Üsküdar Immaculee Conception Fransız Koleji
 • 1895 Haydarpaşa Samte-Euphime Fransız Okulu
 • 1896 Feriköy St. Jean Chrysostome-Ste. Jeanne  d’Arc Fransız Koleji
 • 1896 Bebek Saint-Gabriel Fransız Okulu 1898 Haydarpaşa Sairit-Louis Erkek Koleji
 • 1909 Bakırköy Nötre Dame du Rosaire Fransız Koleji
 • 1910 Yeşilköy Sacre Coeur Fransız Okulu

KAYNAK:Osmanlı’dan  Cumhuriyete Azınlıklar:Ali  GÜLER