EDREMİT-CUNDA ADASI RUM OKULU’NUN DERS PROGRAMI

Edremit’e  bağlı  Cunda (Ali Bey)  adasının  belediye  Başkanı   adadaki Rum  Okulu  idarecilerinin   şüphe  çeken  tutumlarını   gizlice  takip  etmek  gereğini  duymuş  ve çok  önemli  belgeler  ele  geçirmiştir.Araştırmalardan,  Cezayirli  Hasan  Paşa’nın  izniyle açıldığını  öğrendiğimiz  Cunda  Rum  Okulu’nda ,  Belediye  başkanı  İzzet Bey’in  elde  ettiği  belgeler arasında  bir  ders  programı  vardır.Papaz İkonomos  tarafından  kurulan   okulun,  baskın  sonunda   ele  geçirilen  1884  ders  yılı   programı  aynen  şöyledir:

BİRİNCİ  KISIM:
TÜRKLER  HAKKINDA  TEMEL  DÜŞÜNCE

Madde 1-Türkleri  ezeli  düşman  olarak  Rumlar’a  tanıtmak.

TÜRKLER  ALEYHİNE  BEYNELMİNEL  PROPOGANDA

Madde 2-Türkler’in  en  ufak  hatalarını   büyülterek  Avrupa’ya  duyurmak,  medeni  alemi  Türkler’e  düşman  etmek.

TAKİP  EDİLECEK  İKTİSAT  POLTİKASI

Madde 3-Türkler’i  iktisaden  çürütmek,  bunun  için  de  zengin  Türkleri  sakat  ticaret   yollarına  götürmek,  bol  faizli  krediler  açmak,  ağır  şartlarla  rehin  kabul  etmek.

Türk  mamulatının   sahtelerini,  çürüklerini  yapaıp,  aynı  Türk  malı  damgası  ile  satışa  çıkarıp Türk  müesseselerinin  iflasa  sürüklemek,  her  türlü  Türk  malı  ile  rekebet  etmek  milli  bir  vazifedir.Herhangi  bir  Rum’un,  bu  husuta  yapacağı  fedakarlığın  kaşılığı  Rum  Bankaları,  ticaret  kulüpleri  tarafından   ödenecektir.Ayvalık  ve  havilisinde “Midilli  bankası”  ve “Mirmika” yani  Karınca  Teşkilatı   her  zaman  hizmete  hazırdır.

TÜRK  AHLAKINA  VE  İSLAM   DİNİNE  KARŞI  POLİTİKA

Madde 4-Türk  Milleti’ni  ahlak,  milliyet,  din  ve  gelenekleri  bakımından   çürütmek. Bu  husuta:

Küfürler  öğretmek,  küfrü  Türkler  arasında  yaymak, laubalileştirmek.

Türkleri  zinaya,  diğer  ahlaksızlıklara   teşvik  etmek.Bilhassa  asil  Türk  gençleri  arasına  genç,  güzel Rum  kızlarını   ve  kadınlarını   hizmetçi,  cariye  olarak  verip ,  bu  aile  ocaklarını  yıkmak.Devrin  büyük  ricali  yanına  yerletirilmiş Rum  dilberlerini yerleştirip,  Rum  emellerinin  kolay  elde  edilmesine   çalışarak,  milli  din  ve   duygularını  bozmak.

Gençlerine  apaş,  külhanbeyi   ruhunu  aşılayarak Türk  geleneklerini  çürütmek.Gençler  arasında  kabadayılık  ruhunu   yayarak  sevgi,  saygı  ve  bağlılıkları  kırmak.Onları  birbirine  düşürmek.Milli  terbiyeyi  bozmak.

Argoya  bezeyen   bir   küfür  dilini  Türkler  arasında  yaymak  suretiyle  milli  dil  ve  duygularını   bozmak.

TAKİP  EDİLECEK  DİN  POLİTİKASI

Madde 5-Türkleri  dini  bakımdan  sarsmak.

Hocalar  papazlara   sokulmaz.O  halde  onları  Rum  zenginler  tüccar  ve  esnaf  vasıtasıyla elde  etmek.Bol  hediye,  veresiye  vermekle   pekala  elde  etmek.

Hocaları  İçkiye  alıştırmak,  onlara  ilk  kadehleri  kadınların  elinden  içirip,  sarhoş, rezil  halde  elalem  içinden  geçirip,  herkese  göstermek Rumlar’a  dini  bir  zafer  olur.

Hocaları  her  türlü  uydurma  dini  inanışlar  saptırmak.

Hocalara  yanlış  vakalar  anlatıp,  Türk  ahali  ile  hocaların  arasını açamak.

İKİNCİ  KISIM
RUMLARIN  VE  KİLİSELERİN   SİYASİ  HEDEFİ

Madde 1-Türk  hükümranlığını  baltalamak.Bu  işi  azar  azar   geliştirip, İstanbul’u  ele  geçirmek.Eski Konstantiniyye’yi  yeniden  kurmak.

İSYAN  VE  FİTNE  HAREKETLERİ

Madde 2-Türk  halkı  arasına  daima fitne  ve fesat   sokarak,  devletle  milletin  arasını  açamak, isyanlar  organize  edip,  zamanında  aradan  çekilerek, Türkler  arasında  kardeş  kanı  akıtmak,  komiteler  tertip  edip  Türk  köylerini  basmak.

HARP  ESNASINDA  YAPILACAK  BALTALAMALAR

Madde 3-Bir  harp  sırasında Türk  halkını   sefalete  götürecek  her  çareye  baş  vurulacak.Türk  topraklarında  zahire  ve  en  lüzumlu   gıda  maddeleri   halkın  elinden   süratle  gizlice  toplanarak,  adalara  sevk  edilecek,  komşu  memleketlere   satılacak.Rum  tüccarların  uğradığı  zarar milli  bankalar  tarafından   para  olarak  ödenecek.

Bütün  bunlar,  devletin  harp  ile  meşgul  olduğu  yahut  iç  isyanlar  çıktığı,  devlet  idaresinin  zayıf  olduğu  sırada  yapılacaktır.

HASTANELERİN  VAZİFESİ

Madde 4-Doktor  ve eczacı  Rumlar Türk  hastaları bilhassa  kimsesiz  hastaları  gizlice  zehirleyip  öldürecekler,  kör  sağır,  sakat  ederek   saf  dışı bırakmaya çalışacaktır.Bu  tavsiyeler  gizli  olarak   tatbik  edilecek.

ZİRAAT  POLİTİKASI

Madde 5-Türk  çiftçisi  ağır  faizlerle   toprağından  edilecek,  bu  borçların  kolayca   kabarabilmesi  için harman  veresiyerleri   seneteyn,  zeytin  mahuslü  satışları  ile   başlayan  bu   borç para  vermeler başka  zaruri  masraflara  teşvik  edilen  Türk  çiftçileri  ile  borcu  ödeme  zamanında   bunaltır  ve  elindeki  toprağını   kolay,  ucuz  şartlarla  borçku  olduğu  Rum  tüccara  satmak  mecburiyetinde  bırakılmalıdır.

TÜRK  DEVLET  ADAMLARINA  KARŞI  TATBİK  EDİLECEK  PLAN

Madde 6-Kadınlar,  devlet  idare  amirleri;  rüşvet,  ziyafet  hatta  kadın  ikramları  ile  Eterya’nın  emrine   alınmalıdır.Ancak  bu  işler  tamamen  akademiden  yetişmiş  ajanların  talimatına    ve  akademinin tayin  edeceği   şahıslarla   bunların  vereceği   direktiflere  göre  tatbik  edilecektir.

YANGIN,  SABOTAJ  VE  SUİKASTLAR

Madde 7-Fırsat  buldukça,  bilhassa  resmi  devlet  binalarında   yangın  çıkarmak,  ölümü  kazalar  yaratmak,  harp  gemilerinde   yangın  çıkarmak,  yaralar  açmak.

MANASTIRIN  VAZİFESİ

Madde 8-Birer  ileri  karakol  ve  gözetleme  yeri  olan manastırlardaki   azizlerin  istekleri  derhal,  vercekleri  mektupları, kendi  işlerinden  evvel   sahiplerine   götürülüp  teslim  edilmelidir.Bu  tavsiyelere  aykırı   hareket  edenler  heman  afaroz  edilip,  lanetlenir.Kredileri  kesilir.Buradaki  camiadan  kovulur.

SANAT  POLİTİKASI

Madde 9-Bütün  Rum ustaları  Türk  çırak  kullanmaktan suret-i  katiyyede men  edilmiştir.Politik  düşüncelerle  bir  çırak  almak  icap  ederse,  Rum  usta  bu  çırağı hizmetçi  gibi  kullanmalıdır.

İçlerindeki  hevesli  gençlere  de ters  muamele  etmek,  hırpalayıp  iş  yerlerinden uzaklaştırma  çaresi  aranacak,  özellikle  şehirden bir  Türk  sanatkarın  daha  eksilmesi  temin  edilmiş  olacaktır.