BENİ BİR GÜN EVVEL ÖLDÜRT

Yavuz  Sultan  Selim  şedit  bir  padişahtı.Bu  yüzdendir  ki, “Dilerim Allah’tan  Yavuz’a   vezir  olasın”  sözü  bu  asırda  bir  beddua  idi.Yavuz  işbilir  kimseleri  sevmezse  bile  takdir  ederdi.Sadrazam  Piri  paşa,  Yavuz’un  hoşlanmadığı  kişiler  arasında  idi.Ancak  Piri  Paşa  işbilir  bir  kimse  olduğu  için,  Yavuz  onu  makamında  tutuyordu.Ancak  Piri  Paşa  günün  birinde padişahın  bir  bahane  bulup   kendisini   öldürteceğini  bildiği  için,  devamlı  huzursuzluk  içinde  bulunuyordu.Bir  gün  her şeyi   göze  alıp Yavuz’un   huzuruna  çıkarak:

-“Padişahım  dedi, bu  sadık  kulunuzu  günün  birinde öldürteceğinizi  biliyorum.Bu  işi  bir  gün  evvel  yapın  da ben  de  kurtulayım,  siz  de  kurtulun”  Padişah  bu  sözlere  çok  gülmüş  ve   şöyle  demişti:

-“Doğru  söylersin,  seni  öldürtmek  isterim.Ancak  senin  gibi  becerikli  birini   yerine  bulmak  çok  zordur.Yoksa  seni  muradına  eriştirmek   çok  kolaydır”