ALDIĞIMIZ FİYATA

Keçecizade  Fuat   Paşa,   Sultan  Abdülaziz’le  birlikte   Paris’te  bulunduğu  sırada   III.Napolyon   ihda  eylediği   Lejyon Donör   nişanını   padişahın  göğsüne  takmak  üzere   yemek  salonuna  gitmişti.Bu  işte  epeyce  gecikmesi  üzerine  İmparator “işi  uzattınız,  zat-ı  şahaneyi  rahatsız  ediyorsunuz “  dedi.Fuat  Paşa   derhal  şu  cevabı  verdi:”Evet  efendim!  Biraz  uzattım.Lakin  iki  hükümdar-ı  Zişan   arasındaki   rabıta-i   musafatı   o derece   tahkim   ettim  ki fimabaat   çözülmesi   mümkün  olamaz”

    Yine    Napolyon o  sırada   hal  ve  tesviyesiyle   uğraşılan   Girit  meselsinden   bahseylediği   ve   Girit’i  terk  etmenin belki  devlet   menfaatine muvafık  düşeceğini   söylediği  esnada:”Girit’i  kaça  verirsiniz?”   sualini  sordu.Fuat  Paşa   o  suale    düşünmeden    şu  cevabı  verdi:

    -“Aldığımız  fiyata!”