YAKLAŞAN TEHLİKE VE ACI SON

Tarihi  kaynaklara  göre Timur,  Yıldırım  ile   savaşmak  istemiyordu.Nitekim  Yıldırım’dan  gelen   bir  elçiye  Timur  şöyle  diyordu:

-“Biz  kışı  Karabağ’da  geçireceğiz.İlkbaharda  ordumuzla   Osmanlı  sınırına   geleceğiz.Hükümdarınız  isteklerimizi   kabul  ederse mesele  hal  olunur.Aksi  halde  savaş  alanında   buluşacağız.Taş  ta  olsa  karşımızda  mum  olacaktır.”

Ali  Paşa  ise  Yıldırım’ı  bu  savaştan  vaz  geçirmek  için çok  uğraşmışsa  da  başaramamıştır.Hatta  Yıldırım  kendini   ikna  etmeye  çalışan   Ali  Paşa’ya:

Şerefimiz  ve   karşı  koyacak   kuvvetimiz  vardır,  tabi  olup  istiklalsiz  yaşayamayız”  diyordu.

Bilindiği   gibi Yıldırım ,  Ankara   Savaşı’nda   mağlup  ve  esir  olmuştu.Üstü  başı  perişan  bir  şekilde Timur’un  huzuruna  getirildi.Türk-Moğol  Hakanı kendini  tutamayıp   gülünce  Yıldırım   şöyle  dedi:

-“Allah’ın  bu  dünyada  bedbaht  ettiği   kimseye   gülmek  ayıptır.”  Bu  söze  karşılık  Timur  da:

-“Allah’ın  bu  dünyayı   benim  gibi  bir  topal  ile  senin  gibi   bir  köre  bıraktığına   gülüyorum”  diye  cevap  verdi.

Sekiz  ay  Timur’un  yanında  esir  kalan  Yıldırım,  Akşehir’de  vefat  edince ,   Timur  buna  çok  üzülmüş  ve  şöyle  demişti:

-“Yazık,  cihan   bir  kahraman  kaybetti”.