İMPARATORLUĞUN EN UZUN YÜZYILI-İLBER ORTAYLI

Modernleşmeci ve merkezi bir yönetimin temelini oluşturacak nitelikli kadro Bab-ı Ali’nin dış işleri bölümüydü.Reformları dış dünyayı izleyen ve Avrupa’ya karşı ne gibi tedbirlerle ayakta kalınması…

ENVER PAŞA’NIN MEKTUBU

Sevgili Necibe; Senin yazdığın o son mektubu aldım.Onu daima kalbimin üstünde taşıyacağım.Senin o sevimli, tatlı yüzünü her ne kadar görmem şimdilik mümkün değilse de, nazik…

BAĞNAZLIĞIN ZAFERi

Taşköprülüzâde, daha 1540’larda skolâstik ilahiyat ve matematiğin medrese ulemâsı arasında eski itibarını yitirdiğinden ve ilim düzeyinin düştüğünden yakınır. Kuramsal ilimler üzerine kitapların rağbet görmediğinden, ulemânın…

BALKAN SAVAŞLARI

Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri Arasında iki safhada yapılan savaş (8 Ekim 1912 -29 Eylül 1913) Savaşın çıkmasında Rusya’nın takip ettiği Panslavizm siyasetinin ve Balkanlar’ı…

BALTACI MEHMET PAŞA

İstanbul, başkent olduktan sonra Osmanlı sarayında Baltacılık  geniş bir kadro halinde yerleşti.Topkapı Sarayı genişledikçe, Harem ve Enderun kalabalıklaştıkça Baltacılar’ın sayısı da artıyordu. Sarayı muhafaza eden…

BARON DE TOTT (HUMBARACI AHMET PAŞA)

Baron de Tott, 1757’de İstanbul’a gelmiş, 1767’de Fransız hükümeti tarafından Kırım hakkında gözlemerde memur edilmiş, 1770’te Osmanlı hükümeti tarafından İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının istihkamlarının onarılması…

ŞEYH BEDREDDİN ŞEYH BEDREDDİN KİMDİR?

Şeyh Bedreddin Mahmut, torunu Hafız Halil’in yazdığı “Menakıb-ı Şeyh Bedreddin”e göre Menakıb-ı Şeyh Bedreddin’ın torunlarından olduğu iddiasında bulunmuştur.Bu sahtekarlık Osmanoğulları’nı bertaraf etmek ve tahta kadar…

CEM’İN BAŞKALDIRMASI VE YENİLMESİ

Bu beklenmedik değişiklik, Konya Sancakbeyi olan Bayezit’in kardeşi Cem’in hiç hoşuna gitmedi. Korkut’un yaşının küçük oluşundan yararlanarak tahta çıkabileceğini ummuş, oysa Bayezit’in padişah olmasıyla bu…

TANZİMAT VE TÜRK AİLESİ DİLAVER CEBECİ

Önemli siyasal değişmelerin meydan geldiği sahalar büyük şehirlerdir.Değişmeler buradan başlayıp dalga dalga bütün cemiyete sirayet eder.Osmanlı Türklüğünde de İstanbul’un böyle bir rolü vardı.İmparatorluğun kalbinin attığı…

ALEMDAR MUSTAFA PAŞA’NIN SADRAZAMLIĞI

Osmanlı’da yenileşmeyi başlatan III.Selim’in Kabakçı Mustafa Paşa isyanı ile devrilmesinden sonra Padişahı tekrar tahta çıkarmak için İstanbul’a gelen Alemdar Mustafa Paşa muradına erememiş, III.Selim son…

KÜR ŞAD İHTİLALİ

Teoman Yabgu’nun Kuzey Asya’da Büyük Türk Hakanlığı’nı kurduğu yıldan, Milattan önce 220 yılından, 854 yıl geçmişti. Milad’ın 634. yılında Büyük Türk Hakanlığı, mühim bir kriz…

ORHUN ABİDELERİ

Türk adının, Türk. milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin.. İlk Türk tarihi.. Taşlar üzerine yazılmış tarih.. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması.. Devlet…

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA A.B.D.

Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, ABD başkanı Woodrow Wilson, ABD’nin tam bir yansızlık siyaseti benimsediğini açıklamış, ”bütün Amerikalıların gerek düşüncede, gerek eylemde yansız olmalarını” istemişti.…

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

Serbest Cumhuriyet Fırkası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün buyruğu ve yardımı ile 12 Ağustos 1930’da resmen kuruldu, fakat 16 Kasım 1930’da kapatıldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kısacık…

SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

1927 yılından beri yeni seçimler yapıldı. Cumhuriyet Halk Fırkası adayları tam liste halinde seçildi. Mecliste Türkiye’nin iç ve dış işleri ile ilgili gerekli kararlar, oy…

ŞEYH SAİT AYAKLANMASI

AYAKLANMA ÖNCESİ ANADOLUDAKİ DURUM Şeyh Sait , Elazığ’ın Palo kazasından ve Nakşibendi tarikatının büyüklerindendi. Palo’da büyük koyun sürülerine yetecek kadar meralar bulunamayınca Erzurum’un Hınıs kazasına…

MİLLİ MÜCADELE’DE TÜRK KADINI

“1921-1922 kışı çok olmuştu. Ankara yolundaki dolu kafileler arasında doğal sayılan don hadiseleri yalnız kendi çevrelerinde birer destan olurken, bu hadise kahramanlarından bir tanesi şehrin…

YÜZELLİLİKLER

HEYET-İ CELİLE-İ VEKİLENİN 10.9.340 TARİHLİ VE 880 NUMARALI KARARNAMESİNİN SURETİDİR: Affı umumi kanununa merbut olup Türkiye’de ikametden men edilen Yüzeli  kişilik listede esamisi muharrer eşhasın…

JOHNSON MEKTUBU Sayın Bay Başbakan,

Türkiye Hükümetinin, Kıbrıs’ın bir kısmının askeri kuvvetle işgal etmek üzere müdahalede bulunmaya karar vermeyi tasarladığı hakkında Büyükelçi Hare vasıtasıyla sizden ve Dışişleri Bakanınızdan aldığım haber…

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Türk Kurtuluş savaşından sonra T .B.M.M. hükümetiyle itilaf devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan) arasında yapılan antlaşma (24 temmuz 1923). Kurtuluş savaşını başarıya ulaştıran Mustafa…

GENERAL TRİKOPİS VE MUSTAFA KEMAL

1952 Martı’nda Vali ve Belediye Başkanı Ord, Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’la birlikte Atina’ya gitmiştik. Gökay, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesi için ortam hazırlamakla görevlendirilmişti. Yunanlılar, Türk…

MALLI DERE KÖYÜ

Çanakkale ili,  Çan  ilçesine  bağlı,  beş  kilometre  uzaklıkta  küçük  bir  Anadolu  köyüdür.Geçimini  tarım  ve  hayvancılıktan  sağlamaktadır.Çanakkale  Seramik   Fabrikası  ve Kömür  Ocakları   da  işçi  çalıştırmakla   köy …

DİN VE MİLLET

Din birliğinin de bir millet teşkilinde etkili olduğunu söyleyenler vardır. Fakat biz, bizim gözümüz önündeki Türk milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz. Türkler İslamiyet’i kabul etmeden…

ATATÜRK’Ü FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

M.Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının  63.yılında Onu milletçe saygı ve şükranla anıyoruz. Bu gün milletçe yas tutup ağlamak yerine “En büyük eserimdir” diye her zaman övündüğü T.C.…

ATATÜRK BİR FİLİZDİ

Atatürk… Şu birkaç harf üstüne ne şiirler, ne kitaplar yazılmış, ne marşlar bestelenmiştir. Evet. Atatürk bir filizdi, Atatürk büyük insandı. Ancak, kişilerin değerini anlamak için,…

ATATÜRK VE GENÇLİK

ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE GÜVENİ: Atatürkçü görüş gençliğe önemli bir yer verir. Denebilir ki, tarihte hiçbir lider Atatürk kadar milletinin gençliğine güvenmemiş, O’nun kadar gençliğe değer…

ATATÜRK KRONOLOJİSİ

1881 – Atatürk’ün doğumu. ­     1899 – Harbiye’ye geçişi. ­     1902 – Erkan-ı Harbiye’ye girişi. ­     1906 – Üç dört arkadaşıyla Şam’da gizli olarak “Vatan…

MAZHAR OSMAN VE ATATÜRK

Mazhar Osman Atatürk’le görüşmektedir. Bir ara Atatürk sorar: — Osman Bey, bu delilik nasıl bir şey? — Gazi Paşam az da olsa herkeste bir parça…

ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti’nin  kurucusu,  başöğretmen  yüce  önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının  64.yılında Onu milletçe saygı ve şükranla anıyoruz. M.Kemal Atatürk,  1881  yılında  Selanik’te  doğup 10 Kasım  1938…

BASINDA ATATÜRK

Çanakkale’yi bir asker olarak anlatmak imkansızdır. Çelikten, manevi güçten, vatan aşkından bir insan yapısı ne demektir? Bu sorumun cevabı, işte şu gösterişten uzak, mütevekkil ve…

BİR TARİHTİR ATATÜRK

10 Kasım… En çetin ve en korkunç savaşlardan Türk milletini alnının akıyla çıkaran, bir çağı kapatıp yeni ve çağdaş bir çağı açan “Yurtta sulh, cihanda…

1.DEVLETÇİLİĞİN TANIMI VE NİTELİKLERİ

a)Genel Olarak Devletçiliğin Tanımı Devletçilik uzun süreden beri Türkiye’de uygulanan ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmanın özelliklerini gösteren niteliklerini belirten bir politik uygulamadır. Diğer bir deyimle de…

ATATÜRK’TEN ANILAR

ATATÜRK’ÜN KENDİ KALEMİNDEN TÜRK KİMDİR? Bu yurt, dünyanın beklemediği, asla ümit edemediği bir müstesna varlığın yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne, yedi bin yıllık bir…

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Vatanı düşmandan kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Türk İnkılabını gerçekleştiren Atatürk’ün kişiliği üzerinde başta Türkçe olmak üzere belli başlı dillerde pek çok araştırma yayınlanmıştır. Bu da…

ATATÜRK’ÜN SON GÜNLERİ

Hayatı boyunca Türk milletinin kurtuluşu ve mutluluğu için mücadele eden Atatürk’ün sağlığı bozulmaya 15 yıl öncesinden başlamıştı. Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen 10 gün sonra gelmişti ilk…

ATATÜRK’ÜN TARİH ANLAYIŞI

Milli kültürün temelleri, milli tarihtedir. Atatürkçülük, Türk Kültürü’nün geliştirilmesi ve yükselmesi yolunda tarih konusuna özel bir önem verir. Bunun sebebi, ortak yaşanmış bir tarihin, bir…

TARİH ÇALIŞMALARI

Tarih, vakıalar ilmi olarak devirler silsilesi içinde insanlık hayatını yeniden kurma ve canlandırmayı amaçlayabilir. Bir ilim olarak tarih, insanların zaman ve mekan itibariyle geçirdikleri gelişmeleri…

ATATÜRK’ÜN TARİHE MERAKI

Churchward’ın “Kayıp Uygarlıklar” eseri 68-70 yıl önce  ülkemize getirilip Türkçe’ye çevirtilmiş, uzun zaman incelenmiş ve hakkında raporlar hazırlanarak  Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı Ulu önder Mustafa Kemal…

ÖRNEK iNSAN: ATATÜRK

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, başöğretmen yüce önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 65. yılında O’nu milletçe saygı ve şükranla anıyoruz. M. Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğup 10…

ATATÜRK DİYOR Kİ!

Bu memleket dünyanın beklemediği,asla umut etmediği ayrıcalıklı bir varoluşa sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik doğanın rüzgarlarıyla sallandı,beşiğin…

OSMANLI PADİŞAHLARININ EŞLERİ

I. OSMAN 1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin Annesi 2- Rabi’a Bala Hatun; Şeyh Edebalı’nın kızı ve Şehzade…

AVRUPA’DA GARİP OLAYLAR

Dini fanatizmin sabıka listesi Türkiye ve İslamla sınırlı değil elbette. James A. Haught tarafından kaleme alınan Kutsal Dehşet 1 (Aykırı Yayınları, İstanbul 1999) isimli kitap…

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜN ÖYKÜSÜ

Sanatı “yansıtma kuramı” açısından yorumlayanlara göre edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır. Bu anlayışa bazı itirazlar yapılabilir; ancak “ayıklamasız ve billurlaştırmasız bir yansıtma manasına almamak kaydıyla”…

CUMHURİYET YÖNETİMİ

Cumhuriyetçilik , Cumhuriyeti devlet rejimi olarak benimseme , Cumhuriyeti fazilet rejimi olarak tanımlama , değerlendirme demektir. Cumhuriyetçilik siyasi rejim olarak Cumhuriyetten hareket eder., Cumhuriyeti savunur.…

CUMHURBAŞKANLARIMIZ

ADI,SOYADI SÜRESİ ATATÜRK (1923-1938) İ.İNÖNÜ (1938-1950) C.BAYAR (1950-1960) C.GÜRSEL (1960-1964) C.SUNAY (1964-1975) F.KORUTÜRK (1975-1980) K.EVREN (1980-1989) T.ÖZAL (1989-1993) S.DEMİREL (1993-2000) A.N.SEZER (2000- 2007) A.GÜL (2007-       )

ÇERKES GÖÇLERİ

Tarih  boyunca  Türkiye   toprakları  yabancı ülkelerden  kaçanların   sığındığı  bir  yer  olmuştur. Bunun bir örneğiyle de, 1848 Burjuva Demokratik Devrimlerinin yenilgiye uğraması üzerine karşılaşmış bulunuyoruz; Polonya…

BANDIRMA VAPURU

Lloyd’s sigorta kuruluşunun  kayıtlarına göre  gemi, 1878′de İskoçya‘nın Paisley bölgesindeki MacIntyre kuruluşu tarafından  Hutson and Cardett tezgahlarında 21 numarayla, 279 grostonluk yolcu ve yük gemisi olarak  inşa edildi.Yelken ve buhar donanımlı, demir uskurlu ve 48,9…

ASALA

Ermenistan’ın kurtuluşu için gizli Ermeni ordusu  yada kısa adıyla  Asala,20 Ocak 1975’te Lübnan’da muhtemelen  Bekaa’da kurulmuştur. Örgüt ilk hedef olarak Doğu Anadolu’yu Türkiye’den koparmak,”bağımsız ve  kurtarılmış” kabul…

ERMENİ MESELESİ

Yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresi altında yaşamış olan Ermeniler,bu süre içinde toplumun bir parçasını oluşturmuşlar ,  çeşitli devlet görevlerinde bulunmuşlardır.İçlerinden bir çoğu da ticaret, musiki,edebiyat, mimari…

OSMANLI BANKASI BASKINI

Kelebek ok yay almış                                                                                                          Ava çıkmış dağlara                                                                                                          Aslanları ürkütmüş!…     1889-1909 arasındaki on yılda, Ermeniler, büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da; yirmi altısı 1895…

SELÇUKLULAR ZAMANINDA ERMENİLER

Tarihte Ermeniler’in Türk idaresine girişleri, onların yaşadıkları bölgelerin  Bizans İmparatorluğu’nun elinden alınması  şeklinde olmuştur.Bizans’ın zulmüne dayanamayan Ermeniler, Alparslan’ın Anadolu kapılarındaki ordusunu  kendileri için bir kurtarıcı…

TALAT PAŞA’NIN KATLİ VE ALMANYA

Mondros’un imzalanmasıyla, Osmanlı’nın savaş yıllarındaki liderleri olan Talat, Enver ve Cemal Paşa’lar, yenilginin hemen ardından, bir savaş suçlusundan ziyade, Ermeni olaylarının da baş faili olarak…

ERMENİ ZULMÜ

Birinci Dünya Savaşına yakın zamanlara kadar Osmanlı Devleti içinde huzur içinde yaşayan, Türk halkı o cepheden bu cepheye koşup gazi veya şehit olurken, askere bile…

ERMENİ ZULMU

Bazı ülke parlamento veya Eyalet Meclislerinin ve Avrupa Parlamentosunun yargı organı olmadıkları ve hiç bir yetkileri de bulunmadığı halde Osmanlı Vatandaşı Ermenilere karşı 1915 yılında…

ERMENİSTAN ÖZÜR DİLEMELİDİR

Bu vesileyle komşumuz Ermenistan hakkında da bir iki şey söylemek isterim. Son zamanlarda Ermenistan ile ilişkilerimiz konusunda epeyce yazılıp söylendi. Sovyetler Birliği dağılırken ben Dışişleri…

YAHUDİLER VE ERMENİLER

Hitler  Almanyası’nın  Yahudiler’e   uyguladığı  soykırım  ile Ermeniler’in  durumu  arasında paralellik  kurulamaz.Hitler  Almanyası’nda veya  başka  Avrupa ülkelerinde  yaşayan Yahudiler  ülkelerine  karşı  ayaklanmadılar  ve  savaşan   taraf  statüsünü  …

SOYKIRIM İDDİALARI

“Seçkin” Ermeni  zümreleri   tuhaf  görünse de “soykırım”ı   ulusal  benliklerinin  vazgeçilmez  bir  parçası   ve çeşitli  ülkelere  dağılmış Ermeni  toplumlarının   birleştirici  unsuru  olarak  gördüklerini  söylemektedirler. Ermeni  lobisi …

AMERİKA’DAKİ LOBİ FAALİYETLERİ

1923-1965  arası Ermeni  propagandası  pasif  denmeyecek  bir   dönem  geçirmiştir.Bu  tarihler arasında  okullar  ve  kiliseler  hariç ABD’nin  çeşitli eyaletlerinde 34  kuruluş  ve  bunlara  bağlı   yüzlerce  büro …

ERMENİ LOBİSİNİN KONGRE ÇALIŞMALARI

Ermeni  Lobisi,  Kongrede   genel  olarak  üç  teme  üzerinde  çalışmaktadır: I.Sözde  soykırımı  Amerikan  Senatosu’ndan  çıkarmak II.ABD’nin  Ermenistan’a   insani  yardım  programları,  teknik  yardım  ve  kalkınma  yardımını sağlamak…

AMERİKAN SEÇİMLERİ

ABD’de 2000  yılı  Başkanlık   seçimlerinden  önce  Amerika  Ermeni  Ulusal  Komitesi   ileri  gelenleri  başkan  adayları  George BUSH  ve Al GORE’a  birer  mektup  göndererek ,  seçildikleri  takdirde …

SONUÇ

Anadolumuz üzerinde bir yüzyıldan fazla bir süredir devam ede gelen niyet ve eylemler karşısında pasif ve üşengeç davranışımız , milletlerarası arenada sahnelenen senaryolarda etkili olmamızı…

KAYNAKLAR

Ahmet UÇAR:Amerika’dan Anadolu’ya Misyoner Akını. Tarih Ve Medeniyet Dergisi Sayı:33 Aralık 1996  Ali  Hikmet ALP:Günümüzün  Ermenistanı  Ve Soykırım  İddiaları Bayram KODOMAN:Şark Meselesi Işığı Altında Sultan…

OSMANLI İDARESİNDE ERMENİLER

İlk  Osmanlı  padişahı   Osman Bey,  Ermeniler’in   Bizans  zulmünden   korunmaları  için  Anadolu’da   bir  toplum   olarak   örgütlerine  izin   vermiş  ve Batı  Anadolu’daki ilk  Ermeni  dini  merkezi Kütahya’da …

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA GAYR-I MÜSLİMLER

Türkler  daha çok  asker,  çiftçi,  kamu  görevlisiyken  Rumlar;  denizci  ve  tüccardı.Ermeniler  ise esnaf,  zanaatkar,  banker,  tüccar   ve  simsardı.   Osmanlılar’ın  dış  ticareti  genellikle Ermeniler  tarafından   yürütülmekte …

ERMENİSTAN’IN İSTİKLALİ İÇİN YAPILAN İLK TEŞEBBÜSLER

Ermeni  Devleti’nin   yeniden  kurulması   ve  istiklaline  kavuşması  için  yapılan  ilk  teşebbüsün  İsrel  Ori  adındaki  Karabağlı   bir  Ermeni  din  adamı  tarafından   yapıldığını  görmekteyiz.Türkler’in,  1683  yılında  Viyana …

ŞARK MESELESİ

“Şark Meselesi” , son iki yüz yıl dünyanın büyük devletlerini meşgul etmiş, “güç dengesi”nin tesisinde en mühim amillerden biri olmuş , entrikalara , kıskançlıklara ve…

RUS POLİTİKASI

Bulgarlar’ı  himayesine  alıp  Ege  Denizi’ne   açılmak  isteyen  Çar,  Doğu  Anadolu’yu   “Anadolu”  ismini  kullanmadan  Kuzey  Ermenistan  diye   niteleyerek   bu  bölgede  de tarihi   emellerinin  hangi   noktaya   vardığını  …

MİSYONERLİK

Osmanlı’da misyon faaliyetleri münferit kiliseler, hastaneler ve halkın içine herhangi bir yolla girmiş  Müslüman kılıklı papazlar vasıtasıyla yapılamaktaydı. İngilizler,  Müslüman memleketlerde Hıristiyan kültürünü yaymak için hususi suretle…

ERMENİLER NİÇİN TÜRK İDARESİNİ KABUL ETTİLER?

Ermeniler,  Bizans  zamanında  olduğu  gibi  ağır  vergiler  altında  ezilmemiş,  siyasi  maksatlarla   ve  haksız  olarak   sürgüne  gönderilmemiş, dini  yapılarına   zarar  verilmemiş;  inançlarının    gereklerini    istedikleri  gibi   yerine …

ERMENİ VE RUM İŞBİRLİĞİ

Ermeniler  ve   burada  Ermeni  Patriği  Zaven  Efendi   mütareke   yıllarında  Mavri  Mira  örgütü ile  hemfikir   olarak  çalışmaya   başlamıştı.Zaven  Efendi,  Rum  Patrikhanesi’nde   ve Kiliselerde Türkler  aleyhine  toplantılara  katılmış …

TEHCİR KUBANLARI

Mondros Mütarekesi (30  Ekim  1918) imzalandıktan  sonra,  İtilaf  Devletleri 1915  yılında  Tehcir Kanunu  uygulayan   kişileri  İstanbul’da kurdukları   Divan-ı Harp’te  yargılayarak ölüme  mahkum ediyorlardı. Bu  Divan’a…

GENERAL HARBORD’UN RAPORU

“Ermenistan” mandası konusunun incelenmesi için Wilson,   1  Ağustos   1919’da  General   Harbord’u   görevlendirdi.   Doğu   Anadolu   ve Kafkasya’da  tetkikler yaparak  Ekim  ayında yurduna  dönen  Harbord’un  Başkan’a sunduğu…

LOZAN’DA ERMENİ SORUNU

Atatürk,  Lozan’a  giden  Türk  delegelerine  iki  konuda  kesinlikle  taviz  vermemelerini  söylemişti:Ermeniler’e  toprak  verilmemesi  ve  Kapitülasyonların  kaldırılması 12 Aralık (1922) günü Curzon, “Ermeni ulusal yurdu” konusunu…

“LOZAN ANTLAŞMASINA HAYIR!” KAMPANYASI

Lozan’da Türk – Amerikan anılaşması imzalanır İmzalanmaz Amerikandaki Ermeni ve Rum lobileri ve bütün Türk düşmanları hemen ayağa kalktılar, kükrediler, harekete geçtiler. Amerika sanki yerinden…

ASALA (ERMENİSTAN’IN KURTULUŞU İÇİN ERMENİ GİZLİ ORDUSU)

Ermeni terörünün  1973-1985  döneminde   kendisinden   en  çok  söz  ettiren Ermeni  terör  örgütü  ASALA’dır. ASALA’nın  kuruluşunu,  Lübnan  olaylarına   bağlayan,  Lübnan’daki  Filistin  Kurtuluş  Örgütleri’nin   faaliyetleri  içerisinde  gören…

ERMENİ TERÖRÜNÜN BAŞLAMASI VE HEDEFLERİ

Günümüzdeki Ermeni Terörünün Meselesi’nde 1970’li yıllar, Türkiye’ye karşı şiddet olaylarının başladığı yıllar oldu. İlk kurşun, 27 Ocak 1973’de   Los  Angelos   Başkonsolosumuz Mehmet BAYDAR   ile  konsolos…

ERMENİ TERÖRÜNÜN BEYNELMİLEL HEDEFLERİ

Türkiye’ye yönelik her Ermeni şiddet olayını müteakip, Türkiye’nin ve Batı ülkelerin tutumları genelde şunlar olmuştur: 1.Olay, Türkiye tarafından kınanmış, Türkler’in Ermeniler’e soykırım yaptıkları reddedilerek, Ermeni…

SELÇUKLULAR’A KADAR ERMENİLER

Ermenistan  ismi,  coğrafi  bir  yöreyi  belirtmek  için   çok  eski  devirlerden  beri  kullanıla gelmektedir.Ermeniler ,  tahminen M.Ö.  6.y.y.da Frigyalılar’ın   bir  akrabası  olarak  Balkanlar’a  ve  Anadolu’ya   yerleşmişlerdir.(Sason,…