DÜNYANIN ÜNLÜ ASKERLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Dünyanın ünlü askerlerinin biyografileri tetkik edildiğinde  hepsinde müşterek olan nitelikler şöyle sayılabilir:

 • Askerlik sanatını çok sever.
 • İnsanların enerji ve fikirlerini serbest bırakır.
 • Fikren hareketli ve kolayca alevlenen bir kişiliğe sahiptir.
 • İnsan psikolojisine hakimdir. Yapılmak istenmeyen şeylerin de yapılmasını sağlar.
 • Düşüncelerini hep yüksek sesle söylemeye alışkındır.
 • Gerçeği hızla fark eder ve söyler.
 • Sisli havada yolu hiç şaşırmaz.
 • Bağımsız bir kişiliğe sahiptir. Sıradanlığa tahammül edemez.
 • Cesur, canlı ve sabırsızdır.
 • Her şeyin süratle yapılmasına inanır.
 • Güven aramaz. Limandaki teknenin güvende olduğunu ama bir süre sonra çürümeye başlayacağını bilir.
 • Yenilebilir fakat pes etmez.
 • Yılmayan ve vazgeçmeyen bir ruha sahiptir.
 • Karşı tepenin öbür yüzünü iyi kestirir.
 • Astlarında savaşma ve kazanma isteği yaratır.
 • Her fırsattan yeni bir sonuç çıkarır.
 • Savaştaki kıtaları ile zihinsel bir bağ kurar.
 • Gücü ve saldırganlığı zaman zaman öne çıkan bir askerdir.
 • İleri hatlarda olmayı sever. Süvari liderleri gibi, emri eyerin üzerinde vermekten hoşlanır.
 • İnsanın bambaşka bir yaratılışta olmadıkça, hiçbir üstünlük gösteremeyeceğini bilir.
 • Hem düşünce hem de eylem adamıdır.
 • İnsanların itaat duygularına değil, doğrudan kalplerine, hayallerine hitap eder.