RUSLAR VE KAFKASYA HALKLARI

Rusya’da Çarlık yöneticileri, özellikle Kuzey Kafkasyalıların savaşçı niteliklerinden yararlanmak için 1897 yılından başlayarak bir Kafkas Tümeni oluşturdular. Rus Çarlığı İmparatorluk ordusuna bağlı bu tümen, Çerkes, Çeçen-İnguş, Dağıstanlı ve az sayıda Tatardan oluşan bir süvari birliğiydi. Başkomutanı ise çarın küçük kardeşi Grandük Mihail idi. Çok çetin savaş yöntemleri ve acımasız özelliklerinden dolayı bu tümene, gayri resmi olarak “Dikaya Diviziya”, yani “Vahşi Tümen” adı verildi, Resmi adı ise “Kuzey Kafkasya Tümeni”ydi. Teğmen Sergei Kournakoff bu birlikte 4. Çerkes Süvari Bölüğü’nde görevliydi. Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya ve Batı cephelerinde Almanlara ve Avusturyalılara karşı savaştılar.

Vahşi Tümen (Dikaya Diviziya), 1. Dünya Savaşı’nda Galiçya ve Batı cephelerinde savaşmıştır. Savaş devam ederken Rusya’da devrim oldu (1917) ve tümen yeni hükümet tarafından dağıtıldı. O zaman tuğgeneral rütbesinde olan Sultan Kılıç-Giray, emrindeki Kabardey süvarileriyle Kuzey Kafkasya’ya gelip, yeni kurulan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti emrine girdi ve Bolşeviklere karşı savaşa katıldı.

Aydın O.ERKAN:Tarih  Boyunca  Kafkasya  Sayfa:124-125  İstanbul,1999  Çiviyazıları