MISIR VALİSİ KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA VE ŞEYH ŞAMİL

Ruslarla Çeçenler arasındaki ilişkinin bu merkezde cereyan etmekte olduğu bir dönemde İmam Şamil devreye girerek köyden köye at sürüp davasını anlatmaya ve taraftar toplamaya başlamıştı. Bu arada birtakım İngiliz casusları da devreye girerek Karadeniz kıyılarındaki Çerkez kabileleri arasında devamlı olarak İngiltere’nin olaylara müdahale edeceğini vaat etmek suretiyle onları cesaretlendiriyorlardı. Olaylar, bu tür gelişmelerle daha büyük olaylara zemin hazırlamaktayken Osmanlı Devleti de 1839 yılında Kavalalı isyanının patlak vermesiyle en zor günlerini yaşıyordu. Bu arada Kavalı’nın oğlu İbrahim Paşa’nın öncü birlikleri Urfa ve Diyarbakır’ı işgal etmiş bulunuyordu. Hatta İbrahim Paşa tarafından Dağıstan’ın önemli kişilerine yollanan ferman selam faslından sonra kendilerinin o ana kadar yedi düvele karşı savaştıklarını, İngilizler’in, Fransızların, Yunanların, Almanların ve daha birçoklarıyla Osmanlı sultanının tamamen onlara boyun eğdiğini, artık silâhların Ruslara çevirdiğini bildiriyor, sonra da şöyle devam ediyordu:

“Binaenaleyh şimdi de silâhlarımı Ruslara çeviriyorum. Şamil Efendi’yi şahımız tayin ederek, ona ki mühür gönderiyor ve hepinizi emirlerimi yerine getirmek hususunda onunla işbirliği yaparak bana itaat etmenizi emrediyorum. Aynı zamanda kuvvetlerimin bir bölümü ile yardımınıza koşmaya söz veriyorum. Emirlerime uymayanların kelleleri kâfirlerinki gibi kesilecektir.” Ferman Mehmet ve İbrahim Paşa’nın mührü ile mühürlenmişti.