İMAMIN KILICININ BAZI SAVAŞLARDAKİ IŞILTISI

“Şamil’in bir yazıcısı vardı: Muhammed Tahir el-Karâhî. Şamil onu hiçbir zaman tehlikeli yerlere sokmazdı. Ama Muhammed Tahir bu durumdan hiç hoşnut değildi. Bir gün:
‘-İmam, -dedi- yoksa bana güvenin mi yok? Beni de cenk alanına gönder!’
‘-Herkes ölse bile sen sağ kalmalısın, Tahir. Elde kılıç çarpışan savaşçılarımızdan yitenlerin yerlerine yenilerini buluruz, ama senden başka eli kalem tutanımız yok. Sen, savaşlarımızın kitabını yazmayı sürdür.’

Bu kitabın adı şöyleydi: ‘İmamın Kılıcının Bazı Savaşlardaki Işıltısı.”
(Resul Hamzatov)

İmam Şamil’in Hatıratı: Şamil’in Kâtibi M.Tahir el-Karahi’nin Kaleminden Hazırlayan: Ahmet Özdemir Semerkand Yayınları İstanbul 2002