ALEXANDRE DUMAS VE KAFKASYA SAVAŞLARI

Hepimizin çocukluktan bildiğimiz Üç Silahşörler ve Monte Kristo Kontu romanlarının ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, Rus-Kafkas savaşlarının en şiddetle devam ettiği 1850’li yıllarda Kafkasya’ya gider. Rus yöneticiler tarafından çok sıcak karşılanır. Ünlü yazar derhal önceden ayarlanmış yerlere götürülür. Cepheye, savaşın olduğu yere gitmek istediğini söyleyince Çeçenya civarında bir bölgeye getirilir. Tam o sırada yanlarına gelen Kazaklar, biraz ileride ırmağın kıyısında Çeçenlerle çarpışmaya girdiklerini ve az sayıdaki düşmanın ırmağın gerisine püskürtüldüğünü söylerler. A. Dumas çarpışmanın olduğu yere gitmek ister, Kazaklar da onu götürürler. Dumas biraz ileride yerde yatan ölü Çeçenin üzerinden bir Kazağın eğilip bir şey aldığını görür. “Nedir o?”, diye sorar; komutanın eniri üzerine Kazak elindekini getirir. Bu bir Müslüman muskasıdır. İçini açarlar, Tatar kılavuz İçindeki Arap harfleriyle yazılmış yazıyı okur: “Allahü Ekber-Şamil Efendi ve bir ayet”. Bu olay Dumas’ı çok etkiler ve bu insanların barbar eşkıyalar değil, özgürlük için çarpışan inançlı vatanseverler olduklarını anlar.

Aydın O.ERKAN:Tarih  Boyunca  Kafkasya  Sayfa:68   İstanbul,1999  Çiviyazıları