KAFKASYA’DAN ZORUNLU GÖÇ

Rus istilâsından önce, Kafkasya’nın müslüman halkı, esas itibariyle, Azerbaycan ile Erivan yöresindeki Türklerden ve bölgenin geri kalanında [çeşitli] müslüman boylarından oluşuyordu. Boylara mensup olanlar topluluklarının…

ŞEYH ŞAMİL’İN DİNİ HASSASİYETİ

İmam Şamil İslâm’ı yaşama hususunda son derece duyarlı bir Müslümandır. Mücadelesindeki akıl almaz başarının ardında yatan maddi sebeplerin yanısıra bu manevî gücün tezahürlerinin de derinlemesine…

ŞEYH ŞAMİL’İN TESLİM OLMASI

Rus Çarı Şamil’in behemahal tevkifine emir vermişti. Binaenaleyh Ruslar umumi bir hücum ile mescidi ve içindekileri bitirmek istiyorlardı. Onun için Şamil’e sulh teklifinde bulundular. O…

RUSLAR VE KAFKASYA HALKLARI

Rusya’da Çarlık yöneticileri, özellikle Kuzey Kafkasyalıların savaşçı niteliklerinden yararlanmak için 1897 yılından başlayarak bir Kafkas Tümeni oluşturdular. Rus Çarlığı İmparatorluk ordusuna bağlı bu tümen, Çerkes,…

ŞEYH ŞAMİL İLE RUS GENERALİ’NİN GÖRÜŞMESİ

Bu görüşmenin gerçekleşmesine sebep, Çar’ın o yılın sonbaharında Kafkasya’ya gelecek olmasıydı. Ruslar, Çar’ın Kafkasya’ya gelmesiyle tüm bölgenin boyun eğmesini kutlayabileceklerini sanıyorlardı. Bunun için de tabi…

KAFKAS GÖÇLERİYLE İLGİLİ OSMAN RESMİ BELGELERİ

Osmanlı imparatorluğu, pek güçlü olasılıkla, kendisinde verecek pek az şey bulunduğu halde, sığıntılar için elinden geleni yapmağa çırpınırcasına çabaladı. Osmanlı arşivleri, gelen göçmenlerin kalkındırılmasına katkıda…

KAFKAS SAVAŞI VE DAĞLILARIN TÜRKİYE’YE SÜRÜLMESİ

Muhacerat, yani  Kafkas  halklarının   büyük  kısmının  19.y.y.da Osmanlı  Devleti’ne  ve  yakındoğu’nun   diğer  ülkelerine   göç  hareketi  yakın  dönem  Kafkasya  Tarihi’nin   en  karmaşık   ve  trajik  sayfalarından  biridir.…

HASTALIK

Yurtlarından çıkıp gitmeğe zorlanmış Çerkesler’in ve diğer Kafkasyalıların en kötü düşmanı, beslenme eksikliği yüzünden gelişen hastalıklardı. Çerkesler Rus denetimindeki limanlarda, gemilere gerçek anlamda istif edilmişlerdi.…

GİRİŞ

Kafkasya veya Kafkas Dağları adı, Eschylus ve Heredot zamanından beri kullanılmaktadır. Önceleri Hazar Denizi ile Kara Deniz arasındaki berzahda, batı kuzey batı yönünden doğu-güney doğu…

EVLİYA ÇELEBİ VE KAFKASYA

1611’de İstanbul’da doğan ünlü Osmanlı gezgini ve yazarı Evliya Çelebi’nin babası saray kuyumcubaşısı Mehmet Zilli Efendi’nin annesi bir Abhaz Hanımdır. Ünlü seyahatnamesinde Evliya Çelebi, 1666…

ÇERKESLER OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA

Kırım Tatarları, Osmanlı imparatorluğunda yerleştikten sonra olağan yaşama çabucak geçmişlerdi. Başlangıçta duydukları iç sızısı geçince, Osmanlı hükümetinin sağladığı çiftliklere gittiler ve yeniden tarımsal üretim emekçisi…

ALEKSANDR’IN ABZEHLER’E GELİŞİ

“Toplanan kalabalığın ucu bucağı görünmüyordu.  Yaya olarak gelenler daire şeklinde ayakta duruyor, onları atlılar çevreliyordu.   Ortada boş bir alan bırakılmıştı.   En önde halkın temsilcileri bulunuyordu.…

ALEXANDRE DUMAS VE KAFKASYA SAVAŞLARI

Hepimizin çocukluktan bildiğimiz Üç Silahşörler ve Monte Kristo Kontu romanlarının ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas, Rus-Kafkas savaşlarının en şiddetle devam ettiği 1850’li yıllarda Kafkasya’ya gider.…

ABAZALAR

Ruslar kendi kazanımlarının büyüklüğünü idrak edip, Kafkasya yaylaları üzerinde kendi askerî denetimlerini berkitmeğe koyulduklarında, müslüman aşiret halklarının Kafkasya’dan sürülmesi yavaşladı. Bunun üzerine, Çerkesler’in ana göçünden…