WASHİNGTON BÜYÜK ELÇİSİ AHMET RÜSTEM BEYİN ERMENİ İDDALARI İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ

Washington Büyük elçisi  Ahmet Rüstem Beyin Ermeni iddaları ilgili söyledikleri  Osmanlının Washington Büyükelçisi  Ahmet Rüstem Bey’in 24.06.1914 te görevine başlar başlamaz göz attığı Amerikan gazeteleri Müslüman Türklerin Hırıstiyan Ermenileri kılıçtan geçirdiklerini iddia ediyor.Türklere ağır yergiler yağdırıyıor Amerika Başkanından Türk karasularına Amerikan savaş gemileri göndermesini istiyorlardı.

Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey 08.09.1914 günü Evening Star Gazetesi‘nde  yayınlanan demecinde Ermenilerin Hırıstıyan oldukları için degil isyan ettikleri için Fransa, İngiltere ve Rusya’nın desteği ile ayaklanarak Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak istedikleri için cezalandırıldığını belirtiyor ve böylesi bir silahlı ayaklanma karşısında kalsalardı Fransa, İngiltere ve Rusya acaba ne yapardı. Ülkesinin özgürlüğü için dövüşen Cezayirlileri mağaralara tıkıp sonra onları dumanla boğmuş olan Fransa, Sipahi İsyanında yakaladığı Hintileri  top namlularının ağzına bağlayıp sonra o topları ateşleyen İngiltere  aynı tertipler karşısında kalsalardı acaba ne yaparlardı?Amerikalıların Filipinleri işgal ederken yerli halka uyguladıkları “ Water Cure” denen “Su işkenceleri” ile Amerika’da hergün işlenen zenci linç etme suçlarını hatırlatıyor ve varsayalım ki , Amerika’daki  zencilerin, ABD’nin işgal edilmesini kolaylaştırmak için Japonlar ile gizlice anlaşmış oldukları ortaya çıkarıldı. Acaba o zencilerin kaçı hayatta bırakılırdı?” diye soruyor.

Ahmet Rüstem Bey’in bu demeçlerine öfkelenen Amerikan Başkanı Wilson, 10.09.1914 günü Dışişleri Bakanı’na gönderdiği yazıda Türk Büyükelçisi sınırı aşmıştır, diyor sözlerini geri alıp özür dilememesi durumunda, Amerika’dan çıkartılması gerektiğini bildiriyordu.

Dışişleri Bakanı  Bryn, 11.09.1914 günü Rüstem Bey’den Evening Star’da yayımlanan sözlerini geri almasını istiyor; buna karşılık Ahmet Rüstem  Bey, ABD Dışişleri Bakanı’na gönderdiği 12.09.1914 günü cevap yazısında sözlerini geri almayacağını belirterek şöyle diyordu: “Türkiye yıllardan beri Amerikan basınının düzenlediği saldırılara hedef olmaktadır. Bu saldırılar, sık sık en ağır dille Türkiye’nin bütün duygularını incitmektedir. Türklerin dinine, milliyetine, geleneklerine, gelmişine geçmişine sövülmüş, bütün kötülüklerin bataklığı Türkiye imiş gibi gösterilmiştir. Diplomatik kuralları aşmış olabilirim ; fakat insanlığın çıkan şekli feda edilemez”

       Ben Türkiye’ye ABD  ve bütün insanlığa karşı erdemsel görevimi yerine getirmiş olduğuma  inanıyorum .

     Bu cevabından sonra Amerikan yönetimince “İstenmeyen adam” diye damgalanan  Büyükelçi  Ahmet Rüstem Bey , 9 Ekim’de  Sait Halim Paşa’ya çektiği telgrafta aynı gün İtalyan vapuru ile New York’tan yola çıkacağını 18 Ekim’de Napoli’de , 25 Ekim’de de İstanbul’da olacağını bildiriyor ve ekliyordu: “25.10.1914 tarihine dek benden haber alamayacak olursanız  akibetim hakkında araştırma yapınız”

  Amerika’dan ayrılan Osmanlı’nın Washıngton   Büyükelçisi Ahmet Rüstem Bey ilk adı Alfred de Blinsky  olan bir Polonyalı idi. Kurtuluş Savaşı’nda M. Kemalin yanında yer alan ve 1. Mecliste milletvekili olan Ahmet Rüstem Bey, Ermeni soykırımı suçlamalarına karşı 1918’de Bern’de Fransızca olarak yayımladığı “Cihan Harbi ve Türk Ermeni Meselesi” adlı kitabının ön sözünde şöyle diyordu: “Ermeni meselesinde, dünya kamuoyuna karşı Türkiye’yi savunmayı amaçlayan bu kitabı yazarken , her şeyden  önce ,doğduğum , pek çok iyiliğini ve nimetleri gördüğüm bu ülkeye bağlılık  duygularımı sürdürmeyi düşündüm .Bu ülkenin ve  Türk halkının onurunu korumak için iki kez düelloda bile dövüştüm ve Türk-Yunan  Savaşı’na gönüllü olarak katıldım. Bu kitabı yazarken  beni harekete  geçiren itici gücün , yalnız ve yalnız ülkeme olan sevgim ve saygım olduğunu  söylemek  istiyorum.”

     CENGİZ ÖZAKINCI:Dolmakalem Savaşları