OSMANLI BANKASI BASKINI

Kelebek ok yay almış

                                                                                                         Ava çıkmış dağlara

                                                                                                         Aslanları ürkütmüş!…

    1889-1909 arasındaki on yılda, Ermeniler, büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da; yirmi altısı 1895 yılında olmak üzere, 32 isyan ve olay çıkardılar.

    1895 Ekim’indeki Trabzon isyanında hadiseler aşama aşama çığnndan çıktı. Zamanın Trabzon Valisi, tedbirsizlik ve bölgedeki devlet güçlerinin zayıflığı sebebiyle, bir türlü önü alınamayan olayları defalarca İstanbul’daki hükümete bildirdi; yardım talep etti. İstanbul’dan her defasında, “Durumu idare-i maslahat ediniz” telgrafını aldı.

    Hareket kontrol edilemez duruma gelince de, bunalmış olan vali gözünü karartıp, şu telgrafı İstanbul’a çekti:

    “İdare gitti, maslahat elimizde kaldı.”

    1896 Temmuz’undaki İstanbul Osmanlı Bankası baskını, Ermenilerin Sultanahmet’te toplanarak Galata’ya yürüyüşe geçmeleri ile başladı.

    Rusya ve Avrupa’nın şımartmasıyla bir zamanlar Osmanlının gözde tebaası Ermeniler, Osmanlının başkentinde ona kabadayılık taslayarak; hakaretler, küstahlıklar, taşkın hal ve hareketlerle Eminönü’ne ulaştıklarında bir jandarma subayı daha fazla dayanamayıp şahsen müdahalede bulundu. Çoğu silahlı olan gruptan açılan ateşle öldürüldü. Bunların önüne herhangi bir emniyet gücü çıkamadığı gibi, halk da bu hezeyanı, hakaretleri, ürkek bir şekilde uzaktan izledi. Bu başıboş kitle Galata’ya gelince buradaki Osmanlı Bankası’na saldırarak binanın altını üstüne getirmeye koyuldular. Onlar bu İşi yaparken Tophane rıhtımında ekmek paralarını kazanmaya çalışan hamal, çimacı ve kayıkçılardan oluşan Türklerin tepesi atınca sopalarla çıldırmış haldeki Ermenilerin arasına daldılar, kan gövdeyi götürdü.

    Ertesi gün, ne kadar Avrupa devleti varsa hepsinin büyükelçileri sarayda II. Abdülhamit’in huzurundaydı. Ağızlarından alevler çıkarak, bir gün önceki olaylarla ilgili akıl almaz şeyleri saydılar, döktüler. Abdülhamit sakindi. “Beni takip etsinler” dedi. Bir odanın önünde durup kapısını açarak, onlara içerideki silahlan gösterip: “Bu silahları Ermeni yurttaşlarım kullandılar. Benim memleketimde bu silahları üreten fabrika yok,” dedi. Sonra onları başka bir odaya götürüp içeride istif edilmiş sopaları gösterip: “Bunları da Türk vatandaşlarım kullandı. Bu odunlar benim memleketimin ormanlarına aittir,” dedi, arkasını dönüp gitti.