ASALA

Ermenistan’ın kurtuluşu için gizli Ermeni ordusu  yada kısa adıyla  Asala,20 Ocak 1975’te Lübnan’da muhtemelen  Bekaa’da kurulmuştur.

Örgüt ilk hedef olarak Doğu Anadolu’yu Türkiye’den koparmak,”bağımsız ve  kurtarılmış” kabul ettiği  Sovyet Ermenistanı’na bağlamak ve Ermeni soykırımından sorumlu tuttuğu  Türkiye’yi cezalandırmak istiyordu.Yöntem olarak da  Sovyetler Birliği paralelinde   bir ”ideolojik şiddet” kullanacaktı.Aslında hedef sadece Türkiye değildi.Lideri Agopyan’ın ağzından Asala ayrımsız  bir şiddet içeren ;”Biz Türkiye’ye askeri ve ekonomik yardımda bulunan  tüm diğer ülkeleri de  düşmanımız addederiz” cümlesinde ifadesini bulan  bir politik temel üzerine kurulmuştur.Örgütün arkasındaki güç Sovyet Rusya idi.Bu güç sadece örgüt söylemlerinde , örgütün Marksist-Leninist ideolojisinde değil , ortaya çıkışından büyümesine , eylemlerinden işbirliğine  her sahada  açıkça görülmüştür.

Terörizm; uluslar arası  ölçüde  kabul edilen savaş normları dışında , siyasal amaçla  korku salmak için  şiddeti kullanmaktır.

Eylemlerinin  büyük bir bölümünü  elçilik, konsolosluk baskını gibi kaba davranışlar değil, belirlenmiş kişilerin vurularak öldürülmesidir.Bu öldürme olayları sırasında  Yugoslavya  dışında  olay yerinde  yada  sonrasında yakalanan  hiçbir Asala militanı yoktur.

Asala’nın en dikkat çekici yönlerinden biri de Amerika’dan Avustralya’ya, Kanada’dan Portekiz’e kadar  dünyanın ( özellikle de Avrupa’nın) hemen her ülkesinde çok kısa aralıklarla  hatta aynı zamanda eylem yapma yeteneğine sahip olmasıdır.Asala gerçekleştirdiği eylem sayısı açısından hala dünyada İra’dan sonra ikinci sıradadır.Bu kadar geniş bir alanda  arka arkaya eylemler  yapabilen bir  örgütü, heyecanlı amatör gençlerin  oluşturduğunu  söylemek mümkün değildir.