RUS POLİTİKASI

Bulgarlar’ı  himayesine  alıp  Ege  Denizi’ne   açılmak  isteyen  Çar,  Doğu  Anadolu’yu   “Anadolu”  ismini  kullanmadan  Kuzey  Ermenistan  diye   niteleyerek   bu  bölgede  de tarihi   emellerinin  hangi   noktaya   vardığını   ortaya  koymaktadır.Aslında  Irak’a  ve Basra  Körfezi’ne  kadar  inebilmek  için kendisine  gerekli  olan tampon  devlet  Ermeniler’den  oluşacaktı.Bu  devlet  Rusya’nın  himayesine    girdikten  sonra,  kendisini   aynen İngiltere’nin Yunanistan’ı  paravan  ve   maşa  yapması  gibi Ermeniler’i  kullanarak  Anadolu’yu  Türkler’den  temizleyecek,  aynı  zamanda  da petrol  bölgelerine  İngilizler’den  evvel  varacaktı.


İlhan  BARDAKÇI:İmparatorluğa Veda s:108-109