OSMANLI İDARESİNDE ERMENİLER

İlk  Osmanlı  padişahı   Osman Bey,  Ermeniler’in   Bizans  zulmünden   korunmaları  için  Anadolu’da   bir  toplum   olarak   örgütlerine  izin   vermiş  ve Batı  Anadolu’daki ilk  Ermeni  dini  merkezi Kütahya’da  kurulmuştur.

OSMANLI İDARESİNDE ERMENİLERBursa’nın  alınarak  başkent   yapılması  üzerine   bu  dini   merkez Kütahya’dan  Bursa’ya   taşınmış  ve Fatih’in  İstanbul’u  fethinden  sonra  Bursa’daki  dini  lider  Hovakim  1461’de   yeni  payitahta  getirilmiş  ve ferman-ı  hümayunla  burada  bir  Ermeni  Patrikhanesi  kurulmuştur.Osmanlı Devleti’ndeki  “millet  sistemi”  içerisinde  Ermeniler “Gregoryan  Milleti”   olarak  örgütlenmişler  ve dini    liderlerinin  yönetimine   bırakılmışlardır.Doğu  Anadolu  kasaba  ve  köylerinde  yaşayan   Ermeniler, çiftçilikle  uğraşırken,  şehirdekiler de  ticaret,  sarraflık,  kuyumculuk  ve müteahhitlikle  geçiniyorlardı.Osmanlı  Ermeniler’i   bilhassa  Yunan  isyanlarından  sonra  Saray’da,  Hariciye’de  Rumlar’a  verilen  görevler  Ermeniler’e  aktarılmaya  başlamış;  vali,  müfettiş,  elçi  hatta  nazır  olarak   tayin  edilmişlerdir.


Mim Kemal  ÖKE:Ermeni  Sorunu   T.T.K.  Yayınları