KAYNAKLAR

 • Ahmet UÇAR:Amerika’dan Anadolu’ya Misyoner Akını. Tarih Ve Medeniyet Dergisi Sayı:33 Aralık 1996 
 • Ali  Hikmet ALP:Günümüzün  Ermenistanı  Ve Soykırım  İddiaları
 • Bayram KODOMAN:Şark Meselesi Işığı Altında Sultan II.Abdülhamit’in Doğu Anadolu Politikası  Orkun Yayınevi  İstanbul 1983
 • Bilal N. ŞİMŞİR:Ermeni  Gailesinin  Tarihsel  Gelişimi  Üzerine
 • Bilal N.ŞİMŞİR:Amerika’da  Ermeni Lobisi  Ve Lozan Antlaşması  Kavgası
 • Bilal N.ŞİMŞİR:Ermeni  Terörü  Kurbanı  Şehit  Türk  Diplomatları
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi  Cilt:12 Çağ Yayınları  İstanbul 1989
 • Emrah Tekin:Ecnebi Kolejlerin Tarihi Misyonu Tarih Ve Medeniyet Dergisi. Sayı:36 Mart 1997
 • Erol GÜNGÖR: Türkiye’de Yabancı Kültürler.Sosyal Meseleler Ve Aydınlar Ötüken Yayınları İstanbul 1996
 • Günümüzde  Ermeni  Meselesi
 • Hasan KÖNİ-Günümüzde Ermeni Sorunu Ve Çözüm Yolları
 • İlhan  BARDAKÇI:İmparatorluğa Veda
 • İlhan BARDAKÇI:Ermeni Şirretliğine Karşı Hala Gaflet Uykusundayız Tarih Ve Medeniyet Dergisi   Sayı:5 Temmuz 1994
 • İlhan ŞAHİN:Klasik  Dönemde  Osmanlı  İmparatorluğu’nda  Gayrı  Müslimler.
 • Kamuran  GÜRÜN:Ermeni  Dosyası
 • Mehmet  SARAY:Ermenistan  Yol  Ayrımında  Kafkas  Araştırmaları  Dergisi  Sayı:2  İstanbul  1996
 • Mehmet ERSAN:Türk  Yönetim  Tarzı,  Ermeniler’in  Türk  İdaresini  Kabulü  Ve  Kendilerine  Tanınan  Haklar 
 • Mehmet SARAY:Çarlık  Rusyası’nın  Ermeni   Siyaseti 
 • Mehmet SARAY:Ermenistan  Yol  Ayrımında Kafkas  Araştırmaları  Dergisi S.7 Sayı:II  İstanbul  1996
 • Mim  Kemal  ÖKE:Ermeni  Sorunu 1914-1923  T.T.K.  Yayınları   Ankara  1991
 • Murat  BARDAKÇI:Hürriyet Gazetesi 4  Haziran  2002
 • Necdet BİLGİ:Ermeni  Tehciri  Ve  Boğazlıyan Kaymakamı  Mehmet  Kemal  Bey’in  Yargılanması
 • Ömer E.LÜTEM:1980’den  Günümüze Ermeni  Meselsinde  Gelişmeler
 • Ömer E.LÜTEM:Olaylar  Ve  Yorumlar 
 • Pulat Y.  TACAR:Ermeniler’e  Soykırım Yapıldığı  Savının  Hukuksal  Ve Ahlaki  Açıdan  İncelenmesi
 • Sabahattin ÖZEL:Tehcir  Konusunda  Bazı  Gerçekler  Ve  Milli  Kurtuluş  Savaşı’nda   Vatansever Ermeniler.
 • Sabahattin ÖZEL:Tehcir  Konusunda  Bazı  Gerçekler  Ve  Milli  Kurtuluş  Savaşı’nda   Vatansever Ermeniler.
 • Selahattin  TANSEL:Mondros’tan  Mudanya’ya  Kadar 
 • Süleyman BEYOĞLU:1915  Tehciri  Ve Soykırım  İddiaları 
 • Ş.Nezihi Aykut:Arşiv  Belgelerine  Göre Ermeniler’in  Anadolu’da Yaptıkları   Katliamlar (1914-1922)
 • Şenol  KANTARCI:Ermeni  Lobisi:ABD’de Ermeni  Diasporasının  Oluşması  Ve Lobi  Faaliyetleri
 • Şenol KANTARCI: Ararat”  Filmi  Senaryosundaki  Tarihsel  Olayların  İncelenmesi
 • Talat Pasa’nın Soykırımı Emreden Gizli Telgrafı Var Mıdır?.  www.ermenisorunu.gen.tr
 • Tarihte  Ermeniler  Ve Ermeni  Meselesi.  Esat  URAS.  Belge  Yayınları  İstanbul,  1997
 • Uluslar Arası  Türk-Ermeni İlişkileri  Sempozyumu-Bildiriler.  İstanbul  2001
 • Vahdettin ENGİN:Terörün Tahta Uzandığı Gün  Tarih Ve Medeniyet Dergisi S:10-11 Sayı:5 Temmuz 1994
 • www.ermenisorunu.gen.tr Osmanlı Devleti’nde  Ermeniler   Ve I.Dünya  Savaşı
 • www.ermenisorunu.gen.tr:Rum-Yunan-  Ermeni  İşbirliği
 • Yusuf   HALAÇAOĞLU:Ermeni  Tehcirine  Dair  Gerçekler. T.T.K.  Yayınları  Ankara  2002