AMERİKAN SEÇİMLERİ

ABD’de 2000  yılı  Başkanlık   seçimlerinden  önce  Amerika  Ermeni  Ulusal  Komitesi   ileri  gelenleri  başkan  adayları  George BUSH  ve Al GORE’a  birer  mektup  göndererek ,  seçildikleri  takdirde  Ermeni  sorunları  ve  özellikle  sözde   soykırım  hakkında   tutumlarını  açıklamalarını  istemişlerdi.
Al  Gore,  Ermeniler’e  karşı bir  taahhüde  girmeyen  ve  soykırım  sözcüğünü   içermeyen  bir  cevap  vermişti.Buna  karşılık  George Bush,  19  Şubat 2001  tarihli cevabında 20.asrın  şiddet,  toplu  katliam  ve soykırım  ile  dolu   olduğunu ,  Ermeniler’in  geçen  asırda  bu acımasız  durumu  ilk  yaşayan  halk  olduğunu  tarihin  kaydettiğini  belirttikten  sonra “Ermeniler  bir  soykırıma  maruz  kalmışlardır”  demiştir.Bush  aynı  mektubunda “Eğer Başkan  seçilirsem  milletimizin  Ermeni halkı trajik  ızdıraplarının   gereği  gibi  tanımasını  sağlayacağım”  şeklinde  bir  taahhütte bulunmuştu.
George Bush,  Başkan seçildikten  sonra Amerikan  Ermeni  Ulusal  Komitesi   kendisine  bir  mektup  göndererek  tebriklerini  bildirmiş ve  soykırım  konusunda “Açıkça  ve  şüpheye  yer  vermeyecek  şekilde Ermeni  Soykırımını   soykırım  olarak  tanımlayarak   sözünüze  sadık  kalmanızı   bekliyoruz”  ifadelerinde  bulunmuştur.
Ermeniler’i  bu  kadar heyecana  sevk  eden  husus , ABD  başkanlarının  seçim  kampanyalarında  verdikleri  sözleri  pek  tutamamalarıdır.Bush  Hükümetinin stratejik  nedenlerle  Türkiye  ile iyi  ilişkiler  içinde  olmaya  özen  göstermesi  de   Ermeniler’e  endişe  vermiştir.
Nitekim  Başkan  Bush, 24  Nisan  2001  münasebetiyle   yayınladığı  mesajda “soykırım”  ve  hatta “katliam”  kelimelerini  kullanmamış  ve  olayları  “öldürmeler” olarak  nitelendirmiştir.
Amerika  Ermeni  Milli  Komitesi,  bu  konuda  yaptığı  açıklamada ,  seçim  kampanyası  sırasında çeşitli  vaatlerine  rağmen Başkan  Bush’un  Türkiye’nin  Ermeniler’e  karşı  uyguladığı   soykırımı  açık  ve   tereddüde  yer bırakmayacak   ifadelerle  belirtmemiş  olmasında  derin  düş  kırıklığı  duyulduğunu, Başkan’ın  Amerikan   temel  ilkelerini  Türk  Hükümeti’nin  isteklerine  tabi  kılmasının  vahim  bir  hata  olduğunu ,  bu  yerine  getirilemeyen  vaadin  Başkan’ın  Karabağ  Sorunu  gibi ,  bir  çok  sorun  için  inanılırlığını   tehlikeye  düşürdüğünü  bildirmiştir.


Ömer E.LÜTEM:Olaylar  ve  Yorumlar  S.21