AMERİKA’DAKİ LOBİ FAALİYETLERİ

1923-1965  arası Ermeni  propagandası  pasif  denmeyecek  bir   dönem  geçirmiştir.Bu  tarihler arasında  okullar  ve  kiliseler  hariç ABD’nin  çeşitli eyaletlerinde 34  kuruluş  ve  bunlara  bağlı   yüzlerce  büro  kurarak  Türk  düşmanlığına  devam  etmişlerdir.
1930’lardan 1960’lara  hatta  günümüze  kadar  Yunanlılar  ve  Ermeniler  belli  başlı  Amerikan  Üniversitelerinde  vakıf  ve  kürsüler  kurmuşlardır.Üniversiteler  bünyesindeki Orta Doğu  Enstütileri’nin  yöneticiliklerini  ele  geçirmişler,  bunun  sonucu  olarak  Türk  Tarihini,  Amerikalı  öğrencilere  Yunan  ve  Ermeni  asıllı  kişiler  tarafından   öğretilmesi  gibi  son derece  garip,  garip  olduğu  kadar  da üzücü  bir  durum  ortaya  çıkmıştır.Böylece  bir taraftan  Amerikan  halkına  bu  tür  yanlış  propagandalarla  kötü  Türk  imajı   verilirken   bir  taraftan da anılan  bu  grupların  etkisiyle  bir  çok  üniversite  Türkiye  hakkında  zehir  kusan  yuvalar  haline  getirilmiş,  bununla  da  bitmemiş  Türk  Tarihini  çarpıtan  yüzlerce  cilt  kitap ,  kütüphane  raflarına  bu   şekilde  konmuştur.
1965  yılı  Ermeni  propagandaları  için   görünürde  bir  başlangıç  yılı  olmuştur.Aslında 1965’ten  günümüze  uzanan  bu  dönemi  de  iki  bölümde  görebiliriz.Birinci  bölüm ,  sözde Ermeni   soykırımının  50.yıl dönümü  kutlamalarının  yapıldığı 1965  yılı  ki,   bunu  1985’e  kadar  uzatmak  mümkündür.İkinci  bölüm  ise  1985 yılından   bu  güne  kadar  uzanan  dönemdir.